Hay Group: Leadership 2030 anebo na reputaci záleží

03/12/2014
Kategorie:

Konec roku je obvykle ideálním časem na hodnocení dosažených cílů a plánování na další období. Pokud by od vás někdo požadoval, abyste si své kariéry a životy naplánovali až do roku 2030, jaké faktory byste přitom brali v potaz? Inspiraci na toto téma přináší kniha Leadership 2030, kterou letos publikovali Georg Vielmetter a Yvonne Sell, vrcholní manažeři divize Leadership and Talent Practice mezinárodní poradenské společnosti Hay Group.

Říkají jim Mega-Trendy. Vielmetter a Sell, ve spolupráci se Z_punkt, agenturou sídlící v německém Kolíně, která se zaměřuje na průzkumy trhu, identifikovali šest velkých vlivů, které do roku 2030 od základu změní způsob, jak pracujeme, podnikáme nebo vedeme své životy.

Kniha, která je dostupná na Amazonu, v živých barvách a přitažlivých příkladech vykresluje, co nás v následujících letech čeká.

Leadership2030

Zde je šest Mega-Trendů, podle Leadership 2030:

 • 1. Globalizace 2.
 • 2. Krize životního prostředí
 • 3. Individualizace a pluralita hodnot
 • 4. Digitální věk
 • 5. Demografické změny
 • 6. Technologická konvergence.

1: Globalizace 2.0 

Vielmetter a Sell si všimli, že zatímco během první vlny globalizace – takzvaná globalizace 1.0, expandovaly západní společnosti na Východ, aby mohly co nejlépe využívat příležitosti na nově se otevírajících trzích od výhodní Evropy přes Asii až do Latinské Ameriky – Globalizace 2.0 je vlastně pravým opakem.

V současné době se společnosti z bývalých rostoucích trhů nachází v pozici, kdy si mohou dovolit expandovat na západ a převzít část tradičního byznysu amerických a evropských společností.

Klasickým příkladem je Geely, čínský výrobce aut, který koupí švédské automobilky Volvo v březnu 2010 expandoval do Evropy.

Globalizace 2.0 znamená také něco jiného. Firmy na západních trzích si začínají uvědomovat, že se kupní síla střední třídy v zemích rostoucích ekonomik zvyšuje.

Autoři knihy odhadují, že do roku 2030 se bude až 66 % světové střední třídy nacházet v regionu Asie-Pacifik. Pro připravené firmy to může znamenat skvělé obchodní příležitosti.

2: Krize životního prostředí 

Vielmetter a Sell kladou důraz na to, že krize životního prostředí bude v budoucnu čím dál zřetelnější. Klíčové zdroje jako čistá pitná voda nebo ropa se stávají vzácnější a zároveň můžeme očekávat, že intenzita přírodních katastrof bude také narůstat.

Takové fenomény už nenechávají lidi spát. Firmy mohou očekávat zesilující tlak ze strany svých zaměstnanců a zákazníků, aby dělali více v oblasti společenské odpovědnosti (CSR).

Naopak, firmy, které jsou lhostejné k situaci životního prostředí, mohou očekávat více tlaku a případů krizové komunikace jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany klientů nebo neziskových organizací, které budou nemilosrdně poukazovat na neudržitelné praktiky.

Autoři citují, že „v roce 2012, se francouzská společnost Total stala první velkou ropnou společností, která odmítla vrtat na Arktidě. Zajímavý je i její důvod: generální ředitel společnosti Christopher de Margerie řekl, že mu jde především o reputaci firmy. Potenciální ropná skvrna na Arktidě by byla příliš velká škoda na image firmy, prohlásil.

3: Individualizace a pluralita hodnot 

S čím dál rozšířenějším přístupem k Internetu a s nárůstem kupní síly střední třídy na rostoucích trzích, se hrací pole pro jedince celosvětově sjednotí.

Zároveň se zvyšuje i sebevědomí jedinců z rostoucí střední třídy. Například počet vzorů aut na celosvětovém trhu se mezi lety 1990 až 2006 zvýšil o více než 40 %, píšou Vielmetter a Sell.

To znamená, že jak zákazníci, tak zaměstnanci firem si čím dál, tím víc uvědomují své individuální potřeby. Zároveň vytváří větší tlak na firmy, aby tyto specifické potřeby braly v potaz a aby se k nim chovaly jako k individuálním osobnostem.

Od odměňovacích schémat přes variabilní pracovní dobu až po přizpůsobení výrobků a služeb podle individuálních potřeb.

Individualizace boří mýtus, že jedna možnost se musí hodit všem. Navíc, jak firmy bojují o talent, lídři se musí naučit pracovat se stále diverzifikovanější pracovní silou, která sídlí po celém světě, a která intenzivně testuje hranice emoční inteligence a empatie dnešních manažerů.

4: Digitální věk 

Nedá se zpochybňovat, že jeden z nejdůležitějších objevů naše doby je internet. Jak roste počet lidí, kteří mají přístup k internetu, včetně mobilních zařízení, stejným tempem se mění způsob, jak prožíváme své soukromé, osobní i profesní životy.

Možná jeden z nejdůležitějších dopadů digitalizace je proměna myšlení takzvané Generace Y – aneb digitálních zrozenců, kteří vnímají velmi malý rozdíl mezi skutečnou a virtuální realitou.

Lidské tělo má 206 kostí. Dá se říct, že pro mladou generaci Y je chytrý telefon jejich 207ou kostí,“ komentoval novou realitu zástupce společnosti Cisco, kterého autoři citují.

Digitalizace také testuje hranice firem z pohledu robustnosti IT systémů a ochrany dat. Firmy musí prostě více investovat, aby zabránily případným únikům dat a citlivých informací.

5: Demografické změny 

Je to fakt: západní civilizace stárne. Autoři například píší, že v Japonsku již prodej plenek pro dospěle překročil prodej plenek pro děti.

Vielmetter a Sell pozorují, že se nejen stáváme starší, ale také je nás čím dál víc.

Od počátku lidstva až do roku 1800 trvalo, než byla na planetě první miliarda lidí. Dalších méně než 200 let stačilo k tomu, abychom se dostali k 7.1 miliard lidí. Do roku 2050 se odhaduje, že na planetě bude 10.6 miliard lidí. 

V roce 2005, zahrnovalo jen sedm zemí světa více než polovinu celého růstu populace; šest z nich pochází z rostoucích trhů: Bangladéš, Čína, Indie, Indonésie, Nigérie a Pákistán.

S tím jak se mění náš svět, musí i firmy brát v potaz potřeby svých zaměstnanců, včetně těch, kteří se musí starat o staré. Aby mohly přitáhnout a udržet si talent, firmy musí brat v potaz, že prostě stárneme.

6: Technologická konvergence 

Ne v poslední řadě popisují autoři Vielmetter a Sell šestý Mega-Trend, technologickou konvergenci.

Autoři věří, že v budoucnosti budou hlavní inovace pocházet spíše z kombinace existujících technologií než z nějakého zázračného samostatného objevu. To znamená, že firmy, které se často nachází na konkurenčních pozicích, se musí naučit spolupracovat, aby spolu mohly vytvářet větší hodnotu, než by mohly vytvořit samostatně.

Technologická konvergence přináší ještě jedno dilema. Je otázkou, jak daleko můžeme zajít v objevování hranic nových technologií a věd, jako je třeba výzkum mozku, klonování, eliminace nemocí, robotizace a tak dále.

Co znamenají Mega-Trendy pro strategickou komunikaci a řízení reputace firem? 

V průběhu čtení knihy Leadership 2030 jsme se nemohla ubránit dojmu, že vlastně všechny trendy poukazují na jedno a totéž: ať se děje cokoliv, aby si společnosti mohly přilákat, udržovat a motivovat klienty a zaměstnance, musí klást větší důraz na strategickou komunikaci a na řízení svých reputací.

Proto, v reakci na strategické výzvy, které identifikuje kniha Leadership 2030, bych vám chtěla nabídnout pár otázek, které by se v budoucnu mohly objevovat během plánování vaší komunikace:

 1. Je vaše firma opravdu připravená využívat nové tržní příležitosti, které se otevírají díky rostoucí střední třídě v Asii? Jak můžete využívat strategickou komunikaci, abyste se k těmto příležitostem dostali?
 2. Je vaše společnost připravená chránit svůj lokální trh před útokem asijských společností? Jak budujete, ověřujete a kultivujete dlouhodobou loajalitu s vašimi zákazníky?
 3. Jak přitahujete a udržujete talent díky vaším environmentálním a CSR politikám?
 4. Jste opravdu připravení na krizovou komunikaci v případě ekologické katastrofy?
 5. Co děláte, abyste mapovali a uspokojili individuální potřeby vašich zákazníků?
 6. Co děláte, abyste mapovali a uspokojili individuální potřeby vašich zaměstnanců? Jak komunikujete tyto přístupy, abyste přitahovali a udržovali nejlepší talenty?
 7. Jak kultivujete reálný dialog mezí různými skupinami (gendrové, etnické, kulturní, náboženské atd.) ve vaší společnosti? Co byste mohli dělat více, abyste lépe využívali diverzitu ve vaší firmě?
 8. Jak podporujete reálný dialog mezi digitálními zrozenci a rostoucí starší generaci?
 9. Děláte opravdu dost pro prevenci krizové komunikace kvůli úniku dat a citlivých informací? Jak můžete případné situace krizové komunikace proměnit v pozitivní pro vaši firmu?
 10. Jak zahrnujete péči o staré ve vašich CSR politikách?
 11. Jak byste mohli inovovat díky spolupráci se svými konkurenty při tvorbě nových produktů a služeb?
 12. Jaká jsou vaše klíčová morální dilemata? Můžete opravdu inovovat a budovat udržitelný byznys model a zároveň zůstat věrni svým hodnotám? Jak budete komunikovat svoje hodnoty a jak změníte svůj etický přístup, abyste tím získali konkurenční výhodu v budoucnosti?

Pro mě byla kniha Leadership 2030 jednou z nejvíce oči-otevírajících publikací, které jsem letos četla. Jako skutečný průvodce budoucím světem tato kniha pojmenovává nepříjemné pravdy přijatelným způsobem.

Co je ještě důležitější, setkání s touto knihou pro mě bylo dojemným momentem. V České republice mediálně zastupuji společnost Hay Group. Proto jsem se vlastně ke knize vůbec dostala. Čas od času mě moje práce vede k takovým perlám skutečného myšlenkového leadershipu. Jsou to právě takové okamžiky, kdy cítím, že moje práce je součástí něčeho většího, a že slouží k dobru věcí. Za takový pocit jsem společnosti Hay Group – a svým klientům vůbec – hluboce vděčná.

Pokud si přejete přečíst si o knize více informací nebo pokud se chcete dostat do kontaktu s jejími autory, podívejte se prosím na stránky Hay Group Leadership 2030 anebo mi napište a já Vás ráda spojím se zástupci Hay Group v České republice.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.