Čtyři věci, bez kterých byste neměli opustit stávající zaměstnání, pokud uvažujete o kariérní změně

30/10/2019
Kategorie:

Uvažujete, že ještě před koncem roku chcete dát výpověď v práci a začít nový život, ať už formou delší dovolené, nového zaměstnání či třeba spuštěním vlastního podnikatelského projektu?

Osobní branding není nikdy důležitější než v době kariérní tranzice či transformace. Právě v okamžiku, kdy hledáme novou práci nebo když chceme spustit něco svého, si uvědomujeme, jak je cenné, že jsme v minulosti investovali do své vědomé komunikace, do vztahů i do budování své osobní značky. Ať je před vámi cokoliv, ještě než odejdete ze své stávající práce, je důležité si zabezpečit několik věcí, které vám mohou být na vaší cestě do budoucna mimořádně nápomocné.

 

BEZ ČEHO BYSTE NEMĚLI OPUSTIT STÁVAJÍCÍ PRÁCI?

1. Jasný přehled konkrétních hodnot, které jste vytvořili pro svého současného zaměstnavatele

Co přesně umíte? Jaké jsou vaše kompetence? Co jste měli na starosti ve své současné roli? Co se vám povedlo a co se vám úplně nepovedlo? Jakým konkrétním způsobem jste se podíleli osobně na úspěchu i na rozvoji vašeho týmu, útvaru či firmy? Kolik peněz se díky vám vydělalo či ušetřilo? Kolika lidem se dnes díky vaší práci daří lépe? Právě vámi vytvořená hmatatelná hodnota je totiž to, co budete prodávat na trhu práce či svým budoucím zákazníkům. Ze své stávající firmy nemůžete tedy odejít, pokud nemáte alespoň tři měřitelné indikátory úspěchu na pozici, kterou se právě chystáte opustit.

TIP: Pokud nevíte, jak s tím začít, zkuste si třeba napsat, kdo všechno byli vaši stakeholdeři v práci. Vaši podřízení? Vaši kolegové na stejné úrovni? Vaše manažeři v Česku či v zahraničí? Vaši zákazníci? Vaši dodavatelé? Kdo další? A jakou konkrétní hodnotu jste tvořili svojí prací právě pro ně?

2. Písemná osobní doporučení

V průběhu vašeho mandátu jste přišli do kontaktu s mnoha interními a externími stakeholdery (jejich přehled už snad máte). Do jaké míry se vám tedy povedlo zabezpečit si jejich doporučení přesně tehdy, když se vám spolu něco povedlo? Máte už krásně napsané konkrétní a veřejné doporučení od svých podřízených, kolegů na stejné úrovni či nadřízených (čím výše postavených, tím lépe)? Máte zpětnou vazbu od vašich interních či externích zákazníků, kterou můžete uvést ve spojení s vaší prací? Pokud ne, co pro to můžete udělat? Zabezpečit si dostatek osobních doporučení je věc, kterou byste měli začít řešit okamžitě. Doporučení jsou totiž vaše vizitky, díky kterým se vám otevírají dveře k novým možnostem. Proto bychom je vůbec neměli zanedbávat.

TIP: Napište si seznam 15-25 lidí, kteří by vám mohli poskytnout kvalitní osobní doporučení. Ideálně by měli tito lidé zastupovat všechny kategorie vašich stakeholderů. Oslovujte je individuálně a laskavě je požádejte o doporučení (třeba na LinkedIn, kde je může vidět i síť vašich externích kontaktů). Nečekejte až na okamžik, kdy to budete nutně potřebovat – lidé potřebují čas, aby se zamysleli nad konkrétním dopadem vaší práce na jejich byznys a aby vám napsali něco smysluplného. Získat dobré, kvalitní doporučení může pak trvat i několik měsíců. Začněte s tím tedy hned, mít dobré doporučení není nikdy zbytečné.

3. Osobní portfolio komunikace

Máte všechny fotky ze svých prezentací a veřejných vystoupení v jednom souboru? Existují na YouTube videa, kde mluvíte jménem své společnosti či prezentujete svůj tým, produkty či službu? Máte krásné profilové fotky, které smíte používat i pro své soukromé účely? Pokud ano, to vše shromážděte a mějte po ruce, protože se vám to bude v průběhu hledání nové práce mimořádně hodit.

TIP: Tušíte, co z toho, co jste tvořili pro svoji firmu (fotky, videa s vámi apod.), smíte použít i pro osobní účely? Pokud ne, mluvte o tom se zástupcem interní či externí komunikace vaší společnosti, případně s někým z právního či z HR oddělení. Tato pravidla byste měli znát ještě předtím, než začnete uvažovat o změně práce, aby vás při odchodu nic nepřekvapilo.

4. Otevřené dveře: osobní kontakty

Zde mám na mysli osobní kontakty vašich kolegů, se kterými chcete zůstat dlouhodobě ve spojení.

TIP: Nejlepší úložiště osobních kontaktů je LinkedIn. Pokud chcete zůstat dlouhodobě ve spojení s vašimi kolegy i po odchodu ze stávající firmy, můžete si je přidat na LinkedIn. Díky tomu můžete sledovat rozvoj jejich kariéry a pěstovat trvalé, vzájemně užitečné vztahy. Udělejte si proto seznam kolegů, se kterými chcete zůstat ve spojení i v případě kariérní změny, přidejte si je na LinkedIn a investujte pozornost a čas do péče o vztahy s těmito vzácnými lidmi.

V okamžiku, kdy zavřete dveře svého zaměstnavatele, jednáte už na vlastní pěst. Vše, co máte za sebou, se vám v jednom okamžiku promění na zdroj vlastního rozvoje a může se stát stavebním kamenem vašeho budoucího úspěchu. Dbejte proto, abyste odcházeli ze stávajícího zaměstnání pokud možno v dobrém a s hlavou vztyčenou. Opět platí, že nejdůležitějším doporučením i receptem na úspěch jsou vaše vztahy. To je přesně to, co vám pomůže, abyste nezůstali sami na další kus cesty, který vás ještě čeká.

CHCETE VĚDĚT PŘESNĚ BEZ ČEHO BYSTE NEMĚLI OPUSTIT PRÁCI, POKUD ZAMÝŠLÍTE ZAČÍT NOVOU KARIÉRU?

Pak se přihlaste na čtvrtek 21. listopadu 2019 na celodenní školení Osobní branding: Nová kariéra, kde budeme společně rozebírat právě to, co je potřebné z pohledu osobní komunikace i budování osobní značky k dalšímu úspěšnému kariérnímu kroku. Těším se na setkání s vámi!

 

REGISTRACE: https://cristinamuntean.cz/produkt/osobni-branding-nova-kariera

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.