Proč dnes ve firmách potřebujeme víc osobních značek?

21/11/2018
Kategorie:

Když jsem začala na jaře 2018 rešerši pro svoji novou knihu Vy jako značka – Osobní branding pro kariérní růst, fascinovalo mě, jak moc je dnešní trh práce v pohybu, jak komplexní trendy nás ovlivňují a co je dnes skutečně důležité z pohledu řízení našich kariér i životů. Vedla jsem rozhovory se skvělými odborníky; přečetla nespočet článků, knih a rozsáhlých průzkumů, které řešily, jak nás bude ovlivňovat automatizace a umělá inteligence. Výsledkem bylo, že lineární kariéra tak, jak ji známe – vstup do firmy a tam postupné šplhání po kariérním žebříku až na vrcholovou pozici, pak klidný důchod - je dnes minulostí.

Naopak, dnes se musíme všichni smířit s tím, že v průběhu života budeme měnit nejen velký počet firem, ale pravděpodobně také i větší počet kariér vedených v různých odvětvích průmyslu.

Sama jsem příkladem takové sebeobměny. Do roku 2010 jsem pracovala jako novinářka. Začínala jsem jako redaktorka ještě v Rumunsku a končila v dubnu 2010 jako zástupkyně šéfredaktora časopisu Czech Business Weekly. Novinářskou práci jsem milovala; pokud bych nemusela, z médií bych nikdy neodešla. Jenže podmínky na mediálním trhu se změnily. Uzavření časopisu Czech Business Weekly znamenal pro mě konec novinářské kariéry a začátek kariéry mediální lektorky, poradkyně a postupně i mentorky a koučky. V současné době se zabývám především rozvojem lidí ve firmách. Pokud by mi někdo řekl před 15 lety, že v roce 2018 vydám svoji první knihu v češtině, odpověděla bych mu, že se asi zbláznil.

Klíčové trendy na dnešním pracovním trhu

V budoucnu máme tedy všichni před sebou jisté kariérní překvapení. Pracujeme déle a nové technologie nám neustále mění obsah práce i svět kolem nás. Proto zde nabízím přehled nejdůležitějších trendů, které jsem vypozorovala a které nás budou podle mě v následující době nejvíc ovlivňovat.

  1. Automatizace, intenzivnější robotizace a nasazení kolaborativních robotů do průmyslu.
  2. Proměna českého průmyslu, který je v současné době zodpovědný za 47% českého HDP, nejvíce v celé Evropské unii.
  3. Větší role umělé inteligence nejen ve službách.
  4. Digitalizace průmyslu i služeb, ještě hlubší propojení práce i života formou digitálních nástrojů.
  5. Nutnost redefinice systému vzdělávání, nárůst role firem ve výchově lidí, včetně  pohledu rozvoje cizojazyčných kompetencí.
  6. Zvýšení konkurence na českém trhu práce, především na manažerských pozicích.
  7. Proměna kompetencí českých manažerů, včetně častějšího cestování do zahraničí za zkušeností i za tvorbou jedinečného kariérního profilu.
  8. Proměna stylů vedení, nové formy vedení projektů, týmů i firem.
  9. Nárůst role rodinných firem v české ekonomice a nutnost zabezpečit nástupnictví ve firmách založených hned po pádu komunismu.
  10. Proměna firemních kultur, nárůst důležitosti umět vést diverzní týmy jak z pohledu věku, tak z pohledu gendru, sexuální orientace, etnicity, národnosti, náboženství atd. Nutnost umět rozpoznat talent lidí a rozvinout ho navzdory svým nevědomým předsudkům, které v nás pořád setrvávají ve spojení s různými aspekty lidskostí.

Chcete si přečíst více o těchto trendech a o jejich rolích v řízení kariéry a v budování osobní značky lidí? Přečtete si moji novou knihu Vy jako značka – Osobní branding pro kariérní růst.

Proč tedy víc osobních značek do každé firmy?

Aby to vše zvládli, musí se lidé rychle naučit brát větší odpovědnost za své kariéry i za své životy. K tomu jim právě pomáhá proaktivnější a vědomější osobní komunikace. Již teď vidíme mnohem větší touhu sebeprezentovat nejen u mladých lidí, ale především u těch, kteří si v minulosti mysleli, že pro zviditelnění stačí odevzdat dobrou práci: ženy a generace 50+.

Lidé si postupně uvědomují, že pokud chtějí být připravení na budoucnost, musí proto něco udělat. A firmy, které je v tom nepodporují, ba naopak jim hází klacky pod nohy, budou v budoucnu jen ztrácet. Talentovaní lidé se chtějí totiž projevovat; chtějí navázat nové kontakty; chtějí se seznámit se stejně smýšlející komunitou a formou výměny názorů přicházet na nové nápady. Tak vzniká inovace a my všichni nějak cítíme, že jsme povoláni k tomu, abychom dělali se svými životy něco nad rámec svého pracovního poměru.

Firmy, které pochopí touhu svých lidí osobně růst, včetně formy sebeprezentace, dokáží propojit komunikační strategii své společnosti s aktivitami jednotlivců v komunikaci. Tím získají víc ambasadorů, kteří dokáží proaktivně prodávat pravdu o firmě na pracovním trhu. Firmám se tak sníží investice do employer branding a také náklady na nábor.  Do firem nastoupí víc talentovaných a proaktivních lidí, kteří si váží toho, že je společnost podporuje. Díky tomu i noví zaměstnanci budou mít vyšší motivaci podporovat firmu v naplňování ekonomických cílů a posilování pozic na trhu.

Motivace lidí se přesouvá postupně od pokrytí základních potřeb a od budování jednotlivých vztahů do vyšších rovin sebeprezentace, seberealizace a sebe-transcendence. Pokud tomu rozumíme, můžeme v budoucnu svým lidem nabídnout kvalitní podporu. Protože rozvoj každého pracovníka znamená rozvoj celé firmy i jejího ekonomického ekosystému, krátkodobě i dlouhodobě.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.