Enneagram

Enneagram je komplexní a dynamický systém osobnostního rozvoje a jeden z nejsilnějších nástrojů rozvoje lidí a týmů, které v současné době existují.

Kořeny enneagramu sahají daleko do minulosti, do racionálního starého Řecka i do spirituálních tradic Východu. Ve 20. století se systém dostal do povědomí západního světa díky arménskému mystikovi a filozofovi Georgu Ivanoviči Gurdjieffovi; v druhé polovině 20. století se enneagram začal šířit i ve Spojených státech, v kruzích psychoterapeutů, lékařů i dalších lidí hledajících cesty spirituálního rozvoje. Od té doby získal enneagram mnoho praktických aplikací do terapie, ale také do byznysu. Silný a potentní nástroj rozvoje vědomí i osobnosti lidí, enneagram, se dá používat efektivně v koučinku jednotlivců a celých týmů.

PRAKTICKÉ APLIKACE ENNEAGRAMU V BYZNYSU:

 • Sebeuvědomění: Pochopení mechanismů fungování vlastní struktury osobnosti i struktur osobností druhých, rozšíření způsobu sebevnímání a dopadů vlastních činů a chování na naše okolí.
 • Sebeřízení. Emoční zralost. Stres a rozvoj osobnosti: Enneagram je jediný typizační systém, který nabízí víc než jen pasivní popis struktur osobnosti a její cesty rozvoje. Především Don Riso i Russ Hudson z amerického Enneagram Institutu se zabývali popisem cest zralosti každého typu osobnosti, od nefunkčních druhů jednání až po vysoce funkční, emočně dospělých projevů talentů i hodnot každého typu osobnosti.
 • Motivace: Jedna z klíčových aplikací v byznysu, enneagram pomáhá manažerům pochopit, jak fungují lidé v jejich týmu i firmách, co je motivuje, demotivuje a co by je mohlo znovu stimulovat ke spolupráci.
 • Empatie: Díky pochopení mentálních i emočních potřeb druhých lidí je enneagram jeden z nejsilnějších nástrojů rozvoje empatie lidí.
 • Komunikace a konflikt: Právě díky rozvoji empatie získají lidé silné nástroje pro soucitné, nenásilné projevy v komunikaci a lepší nástroje pro řešení interpersonálních a týmových konfliktů.
 • Ovlivňování: Díky pochopení potřeb druhých můžeme komunikovat s lidmi citlivě, efektivně a rozhodně a získat je na naši stranu, když o něco jde.
 • Koučink s enneagramem: Pochopit strukturu osobnosti svých klientů pomáhá koučům i mentorům jít přímo k věci a řešit potřeby klienta v hloubce, efektivně a na „první dobrou“. Tím enneagram šetří čas a zvýší efektivitu koučovacího / mentorského vztahu.
 • Leadership: Enneagram je nejsilnější nástroj na rozvoj vůdcovských dovedností, který v současné době existuje. Enneagram podporuje sebeuvědomění vlastních talentů a kvalit a zároveň dopadů jednání na týmy i firmy. Tím podporuje lídry rozvinout pokoru jako kvalitu vedení. Tím, že lídr chápe, jaké týmové a firemní klima jeho oblíbený styl vedení vytváří, se lídrům rozšíří paleta vedoucích stylů, od prohlubování a zkvalitnění vlastního stylu vedení k rozšíření stylů leadershipu. Lídr, který chápe sám sebe, je pokornější, efektivnější v rozvoji talentů druhých i ve vedení týmů, a díky tomu je inspirací pro své okolí. Takoví vědomí lídři mají mnohem větší dopad ve společnosti než v rámci vlastní firmy.

 

MOJE NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI ENNEAGRAMU:

 • Typizační rozhovory a koučink s enneagramem.
 • Školení:
  • Vzájemné porozumění. Sebeuvědomění a sebeřízení s enneagramem
  • Konflikt a komunikace
  • Motivace lidí
  • Empowerment: Svoboda, důvěra, odpovědnost
  • Spolupráce
  • Empatie ve službách
  • Styly leadershipu. Leadership s enneagramem

 

MOJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ENNEAGRAMU: 

 • 2018: Školení Poradenství s enneagramem – Ginger Lapid Bogda, The Enneagram in Business, Dublin, Irsko
 • 2018: Konference Moudrost tvého pravého já - Mezinárodní asociace enneagramu, Amsterdam, Holandsko
 • 2018: ICF akreditovaný kurz Koučink s enneagramem - Ginger Lapid Bogda, The Enneagram in Business, Dublin, Irsko
 • 2017: Školení Awareness to Action – Instinktivní podtypy a koučink s enneagramem, Mario Sikora, Awareness to Action Institute, Paříž, Francie
 • 2017: Konference Reflexe - Mezinárodní asociace enneagramu, Helsinky, Finsko
 • 2013 – 2016: Mezinárodní výcvik Enneagram Professional Training Program (EPTP), The Enneagram Worldwide / VEVA.CZ, Praha, Česká republika
 • 2015: Školení Triadický přístup systemického enneagramu, Gabriela von Witzleben, Praha, Česká republika
 • 2014: Školení Enneagramové podtypy, Mario Sikora, Awareness to Action Institute, Praha, Česká republika
 • 2014: Školení Svatá idea enneagramových typů, Russ Hudson, The Enneagram Institute, Dublin, Irsko
 • 2014: Školení Rozvoj vnitřní moudrosti s enneagramem, Helen Palmer, Enneagram Worldwide, Praha, Česká republika
 • 2012 / 12.2013: Intenzivní výcvik akreditovaný českým Ministerstvem školství Trainer of Personal Development, VEVA.CZ, Praha, Česká republika
 • 2010 – 2016: Různé semináře emoční inteligence s enneagramem – VEVA. CZ, Praha, Česká republika (Dny pro sebe – Sedmičky, Osmičky, Devítky; Rozvoj potenciálu s enneagramem, Světlo a stín, Zralost osobnosti, Láska a vztahy s enneagramem).

Za účelem kontinuálního rozvoje v oblasti enneagramu jsem členkou Mezinárodní enneagramové asociace (IEA) a sítě The Enneagram in Business Network, která zahrnuje absolventy kurzů Ginger Lapid Bogda, největší celosvětové autority na aplikace enneagramu v byznysu.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.