Abychom nedopadli jako kusy

10/02/2014

Je to stejná otázka, která mě trápila v roce 2007, kdy jsem ještě pracovala v novinách. Proč nemáme na českém trhu žádné profesionální školení pro mediální manažery?

Tento sloupek byl publikován 10.2.2014 v časopisu MarketingSalesMédia

Manažery médií jsou obecně bývalí novináři, od kterých se nějak automaticky předpokládá, že budou i dobří šéfové. Jenže ten automatický předpoklad je začátek konce.

Řízení lidí vyžaduje velkou dávku pokory a sebereflexe. Jen tak může kompetentní manažer integrovat zpětnou vazbu ze svého okolí a přizpůsobit své činy, aby vedl lidi ke společnému cíli.

Nemyslím si, že by naši mediální manažeři nějak zvlášť trpěli na pokoru či seberefl exi.

Druhá věc je hluboké pochopení celého trhu. Co reálně potřebují čtenáři a inzerenti? Mediální manažeři jsou často ponořeni do diskurzu médií sami pro sebe, kde nůžky mezi reálnými potřebami trhu a jejich představou o tom, co by média měla nabízet, jsou prostě rozdílné.

Situace v tzv. back-offi ce – marketing, inzerce, řízení předplatného, distribuce nebo řízení digitálního obsahu – je často katastrofální.

Politické, vlastnické a technologické tlaky na média se zvyšují.

Výsledkem jsou pak nekonečné improvizace, v jejichž průběhu lidé odpadávají jako kusy.

Proto potřebujeme profesionální vzdělání mediálních manažerů. Aby se improvizace testovaly jinde než v redakcích a aby alespoň někdo měl odvahu podat upřímnou zpětnou vazbu. Možná tím by mohla média začít znovu plnit své role, a to včetně hlídače kvality informace a hranice demokracie.

Je to sen? Doufejme, že ne.

O autorovi| Cristina Muntean, mediální poradkyně, Media Education CEE

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.