Startuje mentoringový program Link

22/12/2011

PR klub vyhlašuje v prosinci vlastní mentoringový program Link, jehož cílem je propojit profesionály z agentur a in-house, stejně jako pomoci juniorům v public relations lépe profilovat svůj vlastní profesní život. Jedná se o další z aktivit nového výkonného výboru PR klubu, která doplňuje vzdělávací aktivity PR Basic a PR Leadership.

Tento článek byl publikován 22.12.2011 v časopisu Trend Marketing. Autor: RED

Mentoringový program Link je oborově zaměřený, zaměřuje se na profesionály v PR.

Lidé z agentur a in-house často čelí vzájemnému nepochopení. Na tento stav můžete nadávat, nebo se snažit pomoci k jeho řešení. My jsme se rozhodli pro druhou variantu,“ uvádí předsedkyně PR klubu Cristina Muntean.

Základním pilířem mentoringu je podpora jedné osoby druhou. Mentoring není o předávání know-how, ale o podpoře, inspiraci, směřování.

Mentorem se může stát osoba v seniorské pozici, která má více než deset let zkušeností v oboru.

Mentee (mentorovanou osobou) pak junior, jehož praxe není delší než deset let.

V mentoringovém vztahu bude vždy jedna osoba z in-house a jedna osoba z agentury.

Jako mentory budeme oslovovat takové osobnosti, u nichž věříme, že mohou výrazně pomoci českému PR a podpořit juniory v rámci jejich profesního rozvoje. Chceme dávat dohromady vztahy, z nichž získají obě strany - jak mentor, tak mentorovaný,“ vyjádřila se Alžběta Pavlínová, která má v rámci PR klubu mentoringový program na starosti.

Mentoringový program PR klubu bude v průběhu roku 2012 doplněn o dvě panelové diskuse. První se bude věnovat vzdělávání píáristů, druhá bude věnována tématům vyplývajícím z průběhu programu.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.