PR Klub startuje mentoringový program LINK

09/12/2011

PR klub vyhlašuje v prosinci vlastní mentoringový program LINK, jehož cílem je propojit profesionály z agentur a in-house, stejně jako pomoci juniorům v Public Relations lépe profilovat svůj vlastní profesní život. Jedná se o další z aktivit nového výkonného výboru PR klubu, který doplňuje vzdělávací aktivity PR Basic a PR Leadership. Mentoringový program LINK je oborově zaměřený, zaměřuje se na profesionály v Public Relations.

Tento článek byl publikován 9.12.2011 na serveru Marketingovenoviny.cz. Autor: RED

Lidé z agentur a in-house často čelí vzájemnému nepochopení. Na tento stav můžete nadávat, nebo se jej snažit pomoci k jeho řešení. My jsme se rozhodli pro druhou variantu,“ uvádí předsedkyně PR klubu Cristina Muntean.

Základním pilířem mentoringu je podpora jedné osoby druhou. Mentoring není o předávání know how, ale o podpoře, inspiraci, směřování.

Mentorem se může stát osoba v seniorské pozici, která má více jak deset let zkušeností v oboru. Mentee (mentorovanou osobou) pak junior, jehož praxe není delší než deset let. V mentoringovém vztahu bude vždy jedna osoba z in-house a jedna osoba z agentury.

Jako mentory budeme oslovovat takové osobnosti, u nichž věříme, že mohou výrazně pomoci českému PR a podpořit juniory v rámci jejich profesního rozvoje. Chceme dávat dohromady vztahy, z nichž získají obě strany – jak mentor, tak mentorovaný,“ vyjádřila se Alžběta Pavlínová, která má v rámci PR klubu mentoringový program na starosti.

Mentoringový program PR klubu bude v průběhu roku 2012 doplněn o dvě panelové diskuse. První se bude věnovat vzdělávání PRistů v Čechách, druhá bude věnována tématům vyplývajícím z průběhu programu.

Mentoringový program startuje v únoru 2012 a potrvá do prosince 2012. Uzávěrka přihlášek pro mentory je 15. ledna 2012. Uzávěrka přihlášek pro mentees je 31. ledna 2012.

Do mentoringového programu se můžete přihlásit vyplněním přihlášky na http://www.prklub.cz/pr-mentoring-program/- red -

http://www.mano.cz?Action=View&ARTICLE_ID=10634

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.