Osobní branding: Vezměte si zpět svou osobní sílu

10/09/2017

Ve své poradenské a koučovací praxi v oblasti strategické komunikace lidí a firem se často setkávám s otázkou: Pokud začnu budovat svoji osobní značku, znamená to, že zradím svoji firmu? Tato otázka, kterou si často pokládají lidé velmi uvědomělí, loajální a odpovědní, mě vedla k zamyšlení, o které bych se s vámi ráda podělila v následujícím článku.

Přečtěte zbytek článku v časopisu Czech Leaders, kde píši pravidelně o strategii a procesu tvorby osobních značek v rubrice Já, značka. 

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.