Za právnickou kancelář mluví microweb

29/09/2011

I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem,“ cituje Laa-c‘ Martin Šolc, jeden z hlavních partnerů právnické kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Popisuje práce na novém mikrowebu, který kancelář spustila minulý týden ve spolupráci s finančním portálem Patria Online.

TENTO TEXT BYL PŮVODNĚ PUBLIKOVÁN 29.9.2011 NA BLOGU ŽURNALISTIKA ZNAČEK CRISTINY MUNTEAN V RÁMCI PORTÁLU MEDIÁŘ.CZ: http://www.mediar.cz/za-pravnickou-kancelar-mluvi-mikroweb/

Nová služba, Patria Právo, je zaměřená spíše na laiky než na právnickou komunitu. „Až do nedávné doby neměli neprávníci mnoho možností zjistit z médií, co se děje ve světě práva,“ říká Martin Šolc, právník s velkým smyslem pro humor.

Specializované rubriky a přílohy věnující se právu začaly do českých obecných periodik nesměle pronikat teprve v průběhu posledního roku. I přesto není mnoho médií, která by vybrané informace o právu nabízela členům orgánů společností, lidem činným na finančním či kapitálovém trhu nebo poradenským společnostem. S Patrií jsme se dohodli, že se tuto mezeru pokusíme vyplnit,“ přibližuje.

Kocián Šolc Balaštík je jedná z největších českých právnických kanceláří. S téměř sedmdesáti právníky a daňovými specialisty poskytuje služby tuzemským i zahraničním firmám v Praze, Karlových Varech a v Ostravě.

Proto bude cílová skupina portálu směs „neprávníků“ – lidí ze světa podnikání a lidí, kteří se na svět podnikání profesionálně soustředí.

Patria Finance a právnická kancelář hledali při spuštění nového projektu synergii. „V tomto směru se naše cílová skupina významně překrývá s tou, kterou zajímá portál Patria Online,“ říká Šolc.

Jak na obsah? Neutrálně 

Jedna z nejčastějších obav manažerů, když slyší o komunikaci přes obsah, je, že na to nebudou mít čas.

Spuštěním mikrowebu Patria Právo to právnická kancelář vyvrací.

Jak říká Martin Šolc, obsah nové služby zvládá kancelář tvořit výlučně sama, „přesněji řečeno dobrovolníci z řad jejích advokátů a daňových poradců“: „V nejbližší době by se k nám ale měl natrvalo připojit někdo, kdo se věnuje žurnalistice, a ten by si pak měl naši mikrostránku vzít na starost.“

Firma nezastírá, že za tvorbou a sdílení obsahu stojí její komerční zájmy. „Důvody, proč se kancelář rozhodla do projektu vstoupit, jsou z velké části marketingové, ale chtěli bychom se vyhnout tomu, aby marketingem byly infikovány i publikované informace. Už teď se na improvizované redakční radě bavíme o tom, jak prezentovat názory, které kancelář jako celek nesdílí, nebo jak zachovat věcnost a neutralitu redakčních zpráv,“ říká Šolc.

Redakční porady v právnické kanceláři 

Ptala jsem se, jestli v Kocián Šolc Balaštík mají předem připravený vydavatelský plán, aby věděli, co budou psát třeba za měsíc.

Zatím se děje všechno trochu na koleni,“ přiznal Šolc.

Snažíme se o to, aby obsah byl aktuální a dokázal reagovat na to, co schvalují vláda a parlament, případně co rozhodují soudy. Což znamená mít jasnější představy nanejvýš na pár týdnů dopředu. Určitě máme do budoucna i nějaké koncepčnější projekty, například ve vztahu k reformě soukromého práva – ale nejdříve musíme zvládnout soustavný přísun nových informací.“

A kolik vlastně zabere mikroweb právníkům času? To je zatím těžké odhadnout přesně.

Na začátku právníci museli naplnit mikrostránku informacemi: „S tím bylo dost práce navíc, ale dnes už web běží a úvodní plnění je za námi.“ I poté, kdy péči o projekt převezme profesionál, bude velký kus práce spočívat na advokátech a daňových poradcích. „Partneři tento projekt samozřejmě podporují, jinak by se nemohl uskutečnit,“ povídá Šolc.

Návrat? Viditelnost a respekt 

Šolc uznává, že i ve spolupráci s etablováným portálem jako je Patria Online není jednoduché měřit úspěch takového projektu.

„Věříme, že stránka zaujme, získá si své pravidelné návštěvníky a zvýší návštěvnost Patria Online. Věříme, že naši současní i budoucí klienti tuto činnost ocení,“ říká.

Samozřejmě, že ve výsledku očekáváme, že se tento projekt a další projekty, které připravujeme, projeví pozitivně na zájmu o služby poskytované naší advokátní kanceláří. Chceme, aby byl dalším důkazem o odborném rozhledu našich pracovníků. A koneckonců i svědectvím o tom, že ve všem co děláme – třeba i v našem vlastním marketingu – jsme schopni hledat nové neprošlapané cesty,“ shrnuje.

Šance pro komunikátory a novináře značky 

Projekt kanceláře Kocián Šolc Balaštík je výjimečný v mnoha aspektech.

Bourá předsudky a mýty o komunikaci právnických kanceláří.

Je jasné, že právníci nebudou první, kteří budou chtít přijmout otevřenou konverzaci na sociálních sítích.

Na druhou stranu už je vidět, že jenom komunikace v rámci specializované obce právníků přes inzeráty nebo nepravidelné odborné články psané právnickým jazykem nic nikomu dlouhodobě nepřináší.

Z pozice komunikátora a novináře značky bude zajímavé sledovat tento projekt a zjistit:

  • klíčový „bod zlomu,“ který přesvědčil firmu pustit se do intenzivního dlouhodobého komunikačního projektu. To může být cenným indikátorem pro komunikační poradce. Pokud české firmy dospějí a začnou chápat, že nic hodnotného se nevytvoří přes noc, to bude dobrá zpráva pro komunikační průmysl.
  • nejlepší poučení z organizace procesů řízení komplexního aktuálního obsahů – co funguje a co ne ve velké právnické kanceláři.
  • profil budoucího firemního novináře značky Kocián Šolc Balaštík, jaké budou jeho kompetence a povinnosti.
  • vývoj „jazyka“ textů právníků Kocián Šolc Balaštík. To, že firma si je vědomá, že marketing obsahu nepatří do zpravodajského webu, a proto se snaží publikovat neutrální obsah zaměřený na zájmy cílové skupiny, je chvályhodné. Paradoxně si tím mohou zlepšit i své vlastní služby. Čím více je člověk/právník ochoten poslouchat a mluvit s lidmi „normálním“ jazykem, tím větší šanci má získat důvěry a tím nové klienty. Změna způsobu uvažování tím, že na prvním místě stojí čtenář/klient, může být přínosem pro jakoukoliv firmu.
  • návštěvnost a reakce publika na novou službu – bude vypovídat o připravenosti trhu na inovaci v komunikaci.
  • měření a dlouhodobý návrat projektu, který může být inspirující případovou studií pro české komunikátory a firmy zároveň.

Mikroweb Patria Právo je inovace, odvaha hledat nové neprošlapané cesty. Možná se tím otevírá cesta k dalším inovativním prvkům i k dalším českým firmám, a to je ve světle globální ekonomické krize, která je nám čím dál blíž, pozitivní zpráva.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.