O PR Klubu, tentokrát s láskou a vděčností

10/06/2013

Když jsem byla v červnu 2011 zvolena předsedkyní českého PR Klubu, nic mě nemohlo připravit na to, že se pro mě během jediného roku stane největším poučením o leadershipu, o lidech i o sobě.

Tento sloupek byl publikován 10.6.2013 v časopisu Marketing & Média

Jen dva měsíce předtím, v dubnu 2011, jsme řešili jeho zánik: s 29 členy a žádnou vizí se nám PR Klub hroutil před očima.

Jelikož jsem ještě nedávno předtím byla novinářka, moc mě dění na PR trhu nezajímalo. Takže jsem se očima začátečníka dívala na potenciál téhle organizace a hlava mi to nebrala. Proč je PR Klub v takovém stavu?

Tehdy jsem si odpověděla, že to dám. Že moje energie, vize a odpal zánik organizace odvrátí.

Co jsem objevila během jednoho roku řízení PR Klubu?

Že je to dobrovolná nezisková struktura, ve které lidé, pokud něco dělají, dělají to k naplnění své více nebo méně skryté osobní agendy.

Že stanovy Klubu neřeší jasné a transparentní odměňování členů výkonného výboru, a právě proto se do výboru hrnou jen lidé se silnou osobní agendou.

Že PR Klub nemá jasné mechanismy, které definují profesionální chování svých členů.

Že PR Klub velkoryse každý měsíc odměňuje tajemnici bez ohledu na obsah a kvalitu její práce.

Že chtít po člověku, který si udělal pět let pohodu, aby najednou začal pracovat, je nemožné.

Že na trhu máme spoustu asociací lidí z komunikace, ale málokteré opravdu fungují.

Že jsme klubem kreativců, kteří umějí komentovat, jak by se všechno mělo udělat líp, ale když dojde na lámání chleba, zůstane člověk sám.

Že jsme nemocní pohledem na nedostatek a že neumíme jako komunita rozpoznat hodnotu a dostatečně pochválit.

A že udělat něco s tím vším je sakra tvrdá a dlouhodobá práce.

A co jsem objevila o sobě? Že se mám víc naučit o lidech - hlavně o ženách.

Že nikdy nebudu schopna získat lidi na svou stranu a motivovat je, pokud si držím odstup a budu jim vykat. Že po pečlivém přemýšlení se mám pustit jen do projektů, které vím, že jsem ochotná dotahovat. A že pokora táhne déle než nejsilnější ego. Za to všechno jsem vděčná.

Dnes jsem vnitřně jinde díky PR Klubu.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.