Nový portál o vodě: Kdy méně je více

07/11/2011

Řada novinářů ho zná. Pokud někdy psali o zemědělství, dřív nebo později se s analýzami Petra Havla, agrárního odborníka, setkali. Poslední Havlův projekt se netýká jen zemědělství. Portál Naše-voda.cz, spuštěný 15. září, je komplexní informační nástroj o vodě. Komu a k čemu ale slouží?

Nepochopený zdroj

Voda je jeden z nejméně pochopených přírodních zdrojů, který všichni bereme jako samozřejmost, tvrdí tvůrce portálu. „Tak to ale není. Ačkoli je totiž voda všude kolem nás i v nás, nemá podle mého dlouhodobého názoru tomu odpovídající prostor v médiích – a to je, myslím, chyba,“ říká Havel, majitel a šéfeditor portálu.

Cílem nového portálu je zvýšit veřejné povědomí o důležitosti vody. „O vodě, její roli v krajině či v potravinářství toho laická veřejnost příliš neví. Voda je považována za něco, co je všech a téměř nemá cenu, přestože řada autorů po celém světě upozorňuje na riziko, že právě o vodu se povedou, pokud budou, budoucí války. Nejen laická veřejnost navíc vůbec netuší, jak vypadá tuzemská ‘vodní legislativa’, v níž je celá řada systémových problémů. Je přitom evidentní, že čím méně je informována masa, tím je snáze manipulovatelná,“ varuje analytik.

Jeho ambicí je tedy omezit riziko takových manipulací a přispět k diskusi o tom, co je a co není správné při nakládání s vodou a jaká pravidla dát těmto procesům.

Kdo za tím stojí?

Petr Havel vlastní a financuje portál sám. „Žádná instituce ani zájmová organizace na něm nemá žádný podíl, byť bych se tomu nebránil. Na druhou stranu by to znamenalo potenciální riziko manipulačního vlivu, čehož bych se naopak varoval,“ dodal.
Portálu zatím přilákal pár inzerentů, včetně společnosti Veolia. Tedy novinařina značky Veolia? Nikoliv, tvrdí Havel. „V širším slova smyslu lze vznik tohoto portálu chápat jako občanskou iniciativu, která může přispět ke zlepšení etického a informačního nevyhovujícího současného stavu společnosti v České republice.“

Doufám, že se podaří udržet informační rovnováhu mezi ekologickým a ekonomickým přístupem k využití vody. Pokud bych měl pocit, že se vyznění webu příliš naklání ve prospěch jakémukoli vodnímu či environmentálnímu lobby, zřejmě bych činnost tohoto portálu ukončil.“

Jak na tak široký obsah

Havel zmínil, že dosavadní náklady se skládaly pouze z vytvoření samotného webového portálu, na kterém se plánují další změny a rozšíření v oblasti interaktivních funkcí: „Náklady jsou zatím v řádech několika desítek tisíc korun, které jsem jako vlastník uhradil z vlastních zdrojů.“

Portál používá platformu WordPress, která získává čím dál tím více uživatelů v České republice díky své jednoduchosti. „Já vskutku nejsem odborníkem v tomto směru a pouze prostřednictvím redakčního systému přidávám své články a příspěvky.“ Práce na portálu je dobrovolná. „Na tvorbě zpráv se podílí jeden kolega z novinářské branže, na zpestření webu například formou videí pak kamarádi – všichni bez nároku na honorář, který samozřejmě nemám ani já,“ říká Havel.

Spuštění portálu se několikrát odkládalo, protože se na něm dělá jen ve volném čase. Portál byl naplňován více než čtyři měsíce před spuštěním. Nyní má kolem 500 přístup za den, je aktualizován několikrát denně, cílem je postupně mít denně 10 až 20 aktuálních zpráv, včetně monitoringu, včetně vlastních zpráv.

Rozšíření interaktivní stránky portálu a přidávání dalších funkcí do jisté míry záleží, říká Havel, také na případných sponzorech či partnerech, kteří budou mít zájem.

Méně je více

První pocit čtenáře z nového webu je, že je docela jasný a zábavný – třeba videa nabízejí různá témata a jsou aktualizovaná denně. Na druhou stranu segmentace cílové skupiny je problematická.

Kam mám kliknout, jestli jsem souběžně občan a podnikatel? Portál to zatím řeší tím, že má stejné zprávy pro první tři kategorie. Trochu odlišné jsou rubriky, které spadají pod každou sekci. Jenom sekce Pro média je očividně odlišená tím, že zprávy mají jiný obsah a že vede k rubrice Statistiky a kauzy.

Havel argumentuje, že cílová skupina je tak široká, protože portál chce postupně postihnout co nejvíce témat souvisejících s vodou: „Samozřejmě je šíře záběru také nástrojem, jak na portál přilákat co nejvíce návštěvníků. Téma vody je ale skutečně natolik obsáhlé, že může být určeno co nejširší veřejnosti.

Malé kroky pro Naše-voda, velké kroky pro lidskost

I když web Naše-voda.cz zahrnuje prvky novinařiny značky díky práci s obsahem, tím, že nepropaguje jednu konkrétní značku – alespoň ne evidentně – je spíš informační portál.

Do určité míry by se dalo říct, že novinář určuje zájmy cílové skupiny přes rubriky a obsah, což je také prvek z novinařiny značky. Cílem je ale tvorba veřejného vědomí a nastolení agendy, a to portál dělá.

Co by mohl ale zlepšit:
• v sekci Pro média – jasná statistika, čísla, grafy a informace o vodě, které by novinář, který je konfrontován s novým tématem náhodou, mohl použít rychle a efektivně;
• fotky ke stažení – jeden z největších hříchů firem, které chtějí viditelnost, a také jeden z nejméně využitých nástrojů ke zvýšení viditelnosti společnosti přes citaci v médiích;
• seznam odborníků k danému tématu plus rychlé kontakty na ně;
• propojení na sociálními sítěmi – chybí stránka Facebook, se kterou by mohl portál získat mnohem větší viditelnost díky emocionálnímu použití Facebooku.
Nase-voda.cz je zatím jenom ukázka toho, jak se dá pracovat zábavnou a informativní formou s obsahem. Každopádně projekt funguje. Po dvou týdnech od spuštění portálu se zvedla návštěvnost šestinásobně.

Věřím, že tento trend bude pokračovat,“ řekl Petr Havel, „pro mě osobně je založení takového portálu především splněním dlouholetého záměru a bude postačující, pokud se pokryjí počáteční investice.“

TENTO TEXT BYL PŮVODNĚ PUBLIKOVÁN 7.11.2011 NA BLOGU ŽURNALISTIKA ZNAČEK CRISTINY MUNTEAN V RÁMCI PORTÁLU MEDIÁŘ.CZ: http://www.mediar.cz/novy-portal-o-vode-kdy-mene-je-vice/

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.