Lean PR Klinika: Konzistentní komunikace nade vše

03/12/2014
Kategorie:

Když jsem před dvěma lety vytvářela koncept Lean PR Kliniky – služby, která strategicky zahrnuje prvky facilitace, PR poradenství a mediálního tréninku – bylo mým záměrem pomáhat klientům, kteří prožívají náročné korporátní změny. Nyní, o dva roky později, se zdá, že změny na českém trhu ještě zdaleka nejdou u konce.

Koncept Lean PR Kliniky je velmi jednoduchý: den nebo dva dny se spolu scházíme - interní a externí komunikační odborníci firmy plus vybraní členové managementu – a revidujeme komunikaci firmy.

Díváme se na to, co se v minulém roce podařilo a zamýšlíme se nad tím, co by se dalo udělat lépe. Znovu prověřujeme vize firmy, její klíčové vzkazy a konzistence vzkazů na všech komunikačních kanálech.

Spolu rozhodujeme o tom, co je třeba udělat, aby komunikační aktivity firmy byly plně v souladu s obchodními cíly.

Především se zamýšlíme nad tím, co je třeba udělat, aby zdroje firmy - jak lidské tak finanční - byly co nejlépe investované, tedy pouze do efektivních komunikačních aktivit.

Profit Eff Slider 400h

Co říká Klient o Klinice: 

 S tímto typem služby v oblasti PR (Lean PR Klinika) jsem se setkal poprvé a musím říct, že mě celá koncepce nadchla. Už proto, že v rámci kliniky máte šanci probrat s kolegy spoustu témat a otázek, která vás v běžném pracovním režimu ani nenapadají. 

Pro mě osobně bylo velmi přínosné zmapování našich PR aktivit a jejich posouzení z pohledu dlouhodobé strategie firmy. Je totiž pravda, že většina manažerů posuzuje výkonnost firmy téměř výhradně na základě číselných ukazatelů a PR aktivity jsou brány jako v podstatě nutná aktivita. Jinak to ale vypadá, když se podíváte na několik let dopředu a začnete přemýšlet, kde chcete být a s jakými firmami se chcete srovnávat. Pak se automaticky začínají rodit nápady na to, jak vaši PR politiku sladit s celkovým rozvojem firmy. Jak sladit proklamace s realitou, jak z dosud „povinné“ vize udělat jednoduchý a pochopitelný obrázek vaší úspěšné firmy.

PR klinika mi dodala energii a pomohla najít směr. A jsem za to velmi rád.”
Oleg Spružina. Generální ředitel. TÜV SÜD Czech

Šest důvodů, proč byste mohli zvážit provedení Lean PR Kliniky ve vaší firmě v lednu 2015: 

  • Abyste jednali v souladu s vaším managementem. Tím, že Lean PR Klinika zve ke stolu jak komunikační tým, tak členy vedení firmy, zabezpečujete, že všechny vaše PR kroky jsou plně v souladu s vizí a potřebami vašeho managementu.
  • Abyste byly konzistentní. Konzistence vzkazů na všech komunikačních platformách je dnes jednou z největších výzev firem. Ověřte si, že přesně víte, co, kdy, kde a jak komunikovat, abyste byly úspěšní a v souladu s ekonomickými cíli vaší firmy.
  • Abyste byly efektivní. Nemá cenu investovat peníze nebo energii do věcí, které nefungují. Dopřejte si čas, abyste si ověřili funkčnost vašich komunikačních kanálů, a abyste si vybrali jen ty, které jsou relevantní pro vaše cílové skupiny.
  • Abyste se nechali inspirovat. Dovolte, aby byly vaše rutiny zpochybňované a komentované neutrálním třetím okem.
  • Abyste byly v obraze. Získejte informace a inspiraci o nových trendech a možnostech, jak inovovat vaši strategickou komunikaci a řízení reputace.
  • Abyste byly připravení. Dovolte si vyzkoušet klíčové aspekty vaší komunikace – mediálních vztahů nebo krizové komunikace – abyste věděli, že v příštím roce dokážete čelit všemu, co vás čeká.

Hlavním výstupem Lean PR Kliniky je rozsáhlý přehled vašeho aktuálního stavu v oblasti komunikace, včetně doporučení ke zlepšení kvality provedení plánovaných aktivit a k osobnostnímu rozvoji vašich PR zástupců a managementu v oblasti komunikace.

Více informací o obsahu Kliniky zde. Pokud máte další dotazy na toto téma, napište mi prosím.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.