Jak dlouho vydrží české PR fungovat v režimu přežití?

26/08/2013

Podle průzkumu agentury Focus Agency „většina firem v Česku využívá služby PR agentur primárně k produktové komunikaci, tedy k šíření informací o svých službách a výrobcích. Teprve v druhé řadě chtějí posílit značku a image firmy“.

Tento sloupek byl publikován 26.8.2013 v časopisu Marketing & Média

Tento způsob zacházení s PR je mnohem častější u menších firem, které – podle zdrojů citovaných v článku – šetří a potřebují spojit každý vzkaz s konkrétním produktem, aby mohly snáze měřit efektivitu komunikace.

Co ale tento přístup znamená pro dodavatele PR služeb?

V recesi je normální, že si firmy utahují opasky. Ale to, že přesouvají peníze z reklamy a placeného partnerství do PR a pak očekávají podobné výsledky, jako kdyby si mediální prostor standardně koupily, již normální není.

V recesi mají manažeři také větší tendenci stáhnout si všechny procesy do vlastních rukou ve snaze lépe kontrolovat směr firmy.

Tlak na výkon dodavatelů PR služeb je mnohem vyšší; už dlouho nestačí jen kompetence v oblasti mediálních vztahů.

Často se očekává, že stejný člověk bude mít na starosti interní, externí a klientskou komunikaci, pokud možno na všech platformách a nejlépe s dobře měřitelnými výsledky v excelových tabulkách. To vše v rámci co nejmenšího rozpočtu.

Pro média to znamená, že firmy očekávají, že noviny budou existovat dál i bez reklamy; jak dlouho, to neřeší. A co to znamená pro české firmy? V režimu přežití se dá existovat jen určitou dobu, než se vyčerpají všechny zdroje, a to včetně lidských.

Stále víc firem snižuje rozpočty na dodavatele PR služeb a přesouvá uvolněné prostředky do interních rozpočtů, aby měly vše pod kontrolou. Až si pánové ředitelé uvědomí, že ani toto nefunguje přesně podle excelových tabulek, možná přijde na řadu uvolnění a větší investice do méně měřitelných věcí, jako je reputace, image a síla značky.

Naštěstí nám ekonomika přeje – vypadá to, že jsme z recese venku. Na tento výsledek se nejvíc můžou těšit větší PR hráči. Na druhou stranu, nebylo by špatné, kdyby i oni začali více investovat do PR vzdělávání klientů. Ulevilo by se tím celému trhu.

O autorovi| Cristina Muntean, mediální poradkyně a kouč, Media Education CEE (nazor@economia.cz)

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.