Bez komunikace neexistuje leadership

08/10/2012

ednou z největších výzev, které čelím jako komunikační poradce pro firmy, je přístup ke know-how mých klientů. Jaký je ten nejjednodušší způsob, jak se dostat ke znalostem, které leží v hlavě odborníka a transformovat je do příběhu, který by se „prodával“ v médiích? Tento úkol je někdy tak složitý, že skoro vypadá jako boj s větrnými mlýny.

Na jedné straně chceme větším mediálním zviditelněním podpořit podnikání. Na druhou stranu nemohu dávat prioritou a hledat čas na psaní citací nebo vytvářet odborný článek o současných tématech. I když se dokážu vcítit do kůže těch, co jsou věčně zahlceni prací – věřte mi, vím, jaké to je – věřím, že nedostatek angažovanosti firemních odborníků v oblasti komunikace pochází odjinud než z pouhého nedostatku času.

Pojďme se podívat na několik důvodů, proč mnoho firem nedokáže zvládnout správně své know-how s cílem posílit zviditelnění v médiích.

1. Ryba páchne od hlavy.

Když generální ředitel organizace není vidět v médiích, což by ukázal způsob, jak by se měli chovat ostatní reprezentanti společnosti, proč by podřízení měli jednat jinak? Pokud se ředitelé neobtěžují posílat jasné signály, že vztahy s médii jsou klíčovým prvkem pro úspěch, nemůžeme očekávat, že jednotliví odborníci a členové představenstva budou přirozeně s médii spolupracovat.

2. Co je vlastně příběh?

I když je CEO viditelný a představitelé společnosti chápou důležitost nastavení mediálních vztahů, většinou nevědí, jak řešit tento problém. Společnost například neidentifikovala své hlavní priority a témata během spolupráce s médii, a proto jsou i ti reprezentanti společnosti, kteří by byli ochotni pomoci PR oddělení, ztraceni v množství témat, ve kterých se neumí sami zorientovat.

3. Bez práce nejsou koláče.

Je velmi důležité, aby společnosti investovaly do tvůrčího psaní a školení v oblasti mediálních vztahů pro odborníky. Tímto odborníci získají alespoň nějaké informace o tom, co se od nich očekává. V opačném případě, když si odborník sedne, aby napsal odborný článek, ale neví, kde začít, je z toho znechucený. Pokud se tomu může vyhnout, proč by se tím měl obtěžovat?

4. Odhoďte stud.

Mnoho zaměstnanců společností nechtějí být v médiích jen proto, že se bojí udělat chybu, která by znamenala zesměšnění od kolegů nebo potrestání od vedení. Nevidí vztahy s médii jako skvělou příležitost ke zvýšení hodnoty své osobní značky, vnímají je jako skryté nebezpečí a zbytečné zlo.

5. Dobrý výsledek, žádný dopad.

V neposlední řadě, mnoho firmám se nedaří plně využít jejich mediální pokrytí ve svůj prospěch. I když představitel firmy absolvuje vynikající rozhovor v médiích, některé firmy nemají na webu sekci média a možnost sdílet článek se světem, nebo jim chybí řádný newsletter, kde mohou sdílet články se svými zákazníky a tak zhmotnit výsledky mediálního pokrytí v podnikání. Navíc nedostávají řádnou zpětnou vazbu, pochvalu nebo odměnu za své úsilí v médiích. To vede k poklesu motivace a menší pokrytí v mediích do budoucna.

Co můžeme udělat v našich společnostech, abychom posílili tok svého know-how směrem k PR oddělení, a tím zvýšili naše šance získat více bezplatného a relevantního mediálního zviditelnění?

1. Nechte se inspirovat. Ujasněte všem ve společnosti fakt, že komunikace je zásadní a je prioritou pro celou společnost.

2. Chválit, chválit, chválit. Jakmile je zveřejněn dobrý článek, prezentujte autora článku jako hrdinu dne. Sdílejte článek skrze celou společnost a nešetřete chválou. Ujistěte se, že autor obdrží pozitivní zpětnou vazbu a jasnou představu o tom, jakým konkrétním způsobem jeho úsilí přispělo k růstu společnosti.

3. Odměňte pozitivní úsilí. Není od věci zvážit bonusy při komunikačním úsilí. Všem svým klientům radím, aby zahrnuli jasné podmínky získání bonusů do pracovních smluv představitelů větších firem. Svázání komunikačních výsledků k odměně učiní naprosto jasný výsledek a to, že komunikace je pochopena jako priorita pro každého.

4. Myslete strategicky. Není nic horšího, než očekávání bez jasného vedení. Předveďte obchodní a komunikační cíle firmy jasné všem. Sdílejte s ostatními a pravidelně aktualizujte zprávy o tom, jak se společnost pokouší komunikovat. Přiřazením určité role každému zaměstnanci, který se podílí na procesu, zajistíte, aby všichni věděli, kde stojí a jaké jsou jejich povinnosti z hlediska vnější i vnitřní komunikace.

5. Trénink. Všichni by se měli stále učit a zlepšovat v komunikaci. Však se vám to vrátí mnoha zázračnými způsoby, i když to může být pouze zlepšením atmosféry v pracovním prostředí nebo vyšší spokojeností zákazníků.
Je to moje přesvědčení, že bez inspirující komunikace není možné žádné vedení, žádný leadership. Přesto každý musí někde začít.

Komunikace je jasná součást vedení a máme tendenci ji brát za samozřejmost. Mnohokrát rozdíl mezi skutečným vůdcem a manažerem, který je zapomenut hned, jak odejde do důchodu, spočívá v tom, co přinesl do světa, jak dokázal sdílet to, co se naučil na své cestě a kolik lidí si ho bude pamatovat. Pokud najdete způsob, jak toho dosáhnout bez komunikace, dejte mi vědět. Pokud ne, vymezte si tyto priority a začněte u sebe. Vyplatí se to – dříve nebo později.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.