ŠKOLENÍ PRO FIRMY NA TÉMA BUDOVÁNÍ OSOBNÍ ZNAČKY VAŠICH LIDÍ

Firmám nabízím dva hlavní formáty na téma posílení komunikačních dovedností zaměstnanců a rozvoje osobních značek lidí:

  • PŘEDNÁŠKY a
  • ROZVOJOVÉ PROGRAMY.

Tyto služby jsou dostupné pro celou populaci zaměstnanců.

Pracuji pravidelně s vedením firem (exekutivní mentoring zaměřený na budování osobní značky nejvyšších zástupců firmy), se ženami ve vedení (podívejte se na moji speciální nabídku pro ženy v leadershipu) či s ostatními kategoriemi zaměstnanců.

Rozvoj na téma budování osobní značky se hodí pro:

  1. Mladé lidi, kteří se mohou stát vašimi ambasadory na trhu práce.
  2. Různé skupiny diverzity (ženy, menšiny, lidi 55+), kterým budování osobní značky dává silnější hlas ve vaší společnosti.
  3. Vedení firmy, aby její osobní komunikace byla v souladu s posláním společnosti.

Také nabízím týmový branding pro týmy, které se potřebují více zviditelnit a profilovat interně ve vaší firmě.

Všechna má firemní školení jsou připravena na míru po pečlivém dialogu s vámi a po mapování konkrétních potřeb účastníků.

HLEDÁTE CESTU, JAK OŽIVIT MOTIVACI VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ? CHCETE, ABY VAŠI PRACOVNÍCI BYLI PYŠNÍ NA VAŠI SPOLEČNOST? POTŘEBUJETE VÍCE HLASŮ, KTERÉ ŘEKNOU DALŠÍM LIDEM NA TRHU, JAK JSTE SKVĚLÁ FIRMA, A DÍKY TOMU UŠETŘÍTE FINANCE ZA NÁBOR? PAK MI PROSÍM NAPIŠTE, RÁDA VÁS VYSLECHNU A NAVÁŽU S VÁMI SPOLUPRÁCI:
CZ CTA Form
Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.