REMOTE LEADERSHIP

Digitální workshopy
Týmový koučink a mentoring
Osobní koučink a mentoring

Digitální workshopy

Podle čísel Českého statického úřadu (ČSÚ, září 2019) pracuje běžně z domova v České republice jen 4% lidí. To znamená, že až 96% lidí nejsou připraveni – částečně nebo vůbec – na práci z domova.


Bohužel na postupnou implementaci práce z domova již nemáme čas. Jak se ukázalo minulý týden, když Česká republika oznámila stav nouze kvůli koronaviru, v současné době je skoro každý z nás, kdo není zapojený do služeb nezbytných pro fungování státu, doma v karanténě a musí se rychle naučit, jak se vyrovnat s touto mimořádnou situací.

Jelikož umění pracovat na dálku a z domova školím od roku 2017, a jelikož k tomu mám také zkušenosti z vedení komunikace pro Mezinárodní asociaci systemických konstelací (ISCA), která má 380 členů umístěných po celém světě, tak jsem se rozhodla sdílet své zkušenosti a dovednosti s lidmi, kteří je teď potřebují nejvíce. To udělám formou digitálních workshopů, které nabízím přes platformu ZOOM.

I když workshopy probíhají digitálně, každý workshop vedu a facilituji osobně. Navíc, každý workshop jsem ochotna přizpůsobit a připravit na míru pro jednotlivé společnosti, abychom reflektovali specifické potřeby vaší infrastruktury a firemní kultury.

CO SI MŮŽETE OBJEDNAT?

V současné době nabízím následující digitální workshopy:

REMOTE LEADERSHIP – ZÁKLADY PRÁCE Z DOMOVA

Tento workshop pokrývá veškeré základy práce z domova: od technické infrastruktury (potřebné zařízení, internetové připojení, povolené aplikace při práci z domova apod.) přes bezpečnost práce z domova (jak se vyhnout kyberútokům) až po zavedení osobní infrastruktury důležité při práci z domova. K obsahu mohu dodat případně i něco dalšího, co je důležité zrovna pro vaši firmu a pro vaše zaměstnance. Z workshopu by si měli účastnici odnést velice praktické rady, které jim umožní ihned ověřit, zda mají k dispozici vše potřebné, aby mohli pracovat z domova, na koho se obrátit, pokud to nemají, a co dalšího by mohli udělat, aby si zabezpečili maximální klid, pohodu a výkonnost při práci z domova.   

DÉLKA: 90 minut

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 16

CENA: 10 000 Kč

OBJEDNAT

REMOTE LEADERSHIP – OSOBNÍ PRODUKTIVITA. SEBEŘÍZENÍ, SEBEDISCIPLINA, SOUSTŘEDĚNÍ A ODOLNOST PŘI PRÁCI Z DOMOVA

V rámci tohoto workshopu se spolu podíváme na vše, co můžeme udělat pro to, abychom nastartovali a udržovali svůj mozek, tělo a vnitřní motivaci při práci z domova. Také probereme, jak se při práci z domova "nepřepálit" a jak to nepřehnat. Pocit, že jsme neustále v práci, neschopnost vypnout a hrozba vyhoření je totiž při práci z domova stejně velké riziko, jako prokrastinace. Z workshopu by si měli účastnici odnést praktické rady, jak při práci z domova každé ráno nastartovat sami sebe, jak o sebe pečovat a jak zvýšit svoji tělesnou, mentální, emoční a duševní odolnost a produktivitu (nejen) během práce z domova. 

DÉLKA: 90 minut

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 16

CENA: 10 000 Kč

OBJEDNAT

REMOTE LEADERSHIP – NÁROČNÉ KONVERZACE. JAK KOMUNIKOVAT A NASTAVIT HRANICE RODINĚ, SOUSEDŮM A DALŠÍM LIDEM, KTEŘÍ MAJÍ VLIV NA KVALITU VAŠÍ PRÁCE Z DOMOVA

Práce z domova není tak snadná, jak se zdá. Když komunikujeme se svým týmem na dálku, zveme v podstatě celý svět do svého obyváku. Abychom i při tom všem byli sebevědomí a produktivní, potřebujeme umět vést často náročné konverzace se svým okolím – s dětmi, s partnerem, s rodiči a s dalšími rodinnými příslušníky, s osobami, kterým platíme za hlídání dětí nebo se sousedy, jejichž činnosti by mohly ovlivňovat naši práci z domova. Tento workshop učí účastníky, jak se připravit na náročné konverzace, jakou strategii si k tomu nachystat, jak se připravit na vyjednávání a jak nadefinovat dobrý výsledek konverzací. Na konci workshopu by měli účastnici odejít s pocitem úlevy a naděje, inspirovaní a posílení díky mnohým nástrojům vedoucím ke zlepšení své osobní komunikace, které pak mohou uplatňovat nejen v práci z domova, ale i v průběhu celého svého pracovního a osobního života.    

DÉLKA: 90 minut

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 12

CENA: 12 000 Kč

OBJEDNAT

REMOTE LEADERSHIP - PSYCHOHYGIENA LIDÍ PRACUJÍCÍ Z DOMOVA. PRÁCE S EMOCEMI A DIGITÁLNÍ DETOX

Tento workshop je určen pro lidi, kteří pracuji z domova delší dobu nebo pravidelně. Společně se podíváme na jejich tělesné, mentální a emoční potřeby. Probereme, co vše mohou udělat pro to, aby si udrželi fyzickou kondici a tělesnou odolnost při práci z domova; jak se mohou soustředit, vyhýbat se digitálním rušičům a dopřát si pravidelně digitální detox. Také si řekneme, jak vědomě pracovat s emocemi (frustrace, hněv, strach a úzkost, stud, pocit osamělosti a podobně) při práci z domova. Na konci workshopu by měli účastníci odejít s pocitem, že je o ně pečováno a že mají dostatek nástrojů, aby si zabezpečili udržitelnou a vysokou osobní produktivitu při práci z domova a na dálku. 

DÉLKA: 90 minut

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 12

CENA: 12 000 Kč

OBJEDNAT

REMOTE LEADERSHIP – JASNÁ KOMUNIKACE. JAK KOMUNIKOVAT CÍLE A OČEKÁVÁNÍ PŘI VEDENÍ LIDÍ PRACUJÍCÍ Z DOMOVA

Tento workshop je určen pro manažery, kteří vedou týmy lidí pracující z domova a na dálku. Workshop se zaměřuje na nutnost rozvinout dovednost jasné, srozumitelné a předvídatelné komunikace vedoucí k emoční stabilizaci týmu, k tvorbě důvěry a ke zvýšení individuální a týmové produktivity. Z workshopu by měli manažeři odejít s pochopením mechanizmů komunikace cílů a očekávání, se seznamem kroků, na které nesmí zapomenout při jasné komunikací cílů a očekávání, a s přehledem nástrojů, které mohou ihned začít využívat, aby řekli svým lidem, co je důležité pro tým a pro celou organizaci. Výsledkem workshopu by měla být skupina manažerů, která dokáže jasně a vědomě komunikovat cíle a očekávaní svým lidem nejen v době krize, ale za všech okolností.   

DÉLKA: 120 minut / 2 hodiny

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 12

CENA: 15 000 Kč

OBJEDNAT

REMOTE LEADERSHIP – MOTIVACE. JAK NAMOTIVOVAT LIDI, KTEŘÍ PRACUJÍ PRAVIDELNĚ Z DOMOVA

Tento workshop je taktéž určen pro manažery, kteří vedou lidi a týmy pracující dočasně nebo pravidelně z domova. Podíváme se společně na vhodné manažerské intervence vedoucí k emoční stabilizaci týmu, pěstování důvěry, vyhýbaní se poklesu motivace navzdory vysokému stupni narušení v organizaci a ve společnosti a k podpoře nadhledu, angažovanosti a pocitu soudržnosti napříč celého týmu. Z workshopu by si měli účastnici odnést jasný přehled nástrojů a druhů intervencí, které mohou začít ihned používat k posílení motivace, sebedůvěry a spolupráce ve svém týmů.

DÉLKA: 120 minut / 2 hodiny

MAXIMÁLNÍ POČET LIDÍ: 12

CENA: 15 000 Kč

OBJEDNAT

JAK DIGITÁLNÍ WORKSHOPY PROBÍHAJÍ:

 • Vy si nejprve vyberete vhodné workshopy pro vaše lidi z nabídky nahoře.
 • Každý workshop si můžete vybrat nejen jednou, ale i ve větším počtu podle potřeb a velikosti vaší organizace.
 • Workshopy si objednáte a zaplatíte. To můžete uskutečnit ihned formou platby na účet nebo formou platebního převodu na základě firemní objednávky.    
 • Až obdržím vaší objednávku, ozvu se vám, abychom společně domluvili obsah, termíny a další podrobnosti workshopů.
 • Jakmile se domluvíme na termínech workshopů, pošlu vám pozvánky ke konkrétním termínům, které pak můžete rozeslat svým lidem.
 • Jakmile bude kapacita workshopu naplněná, můžeme workshop uzavřít. Případně se můžeme domluvit na termínu opakování workshopu v případě velkého zájmu.
 • Další workshopy probíhají za stejnou cenu, pokud mezi námi neplatí jiná dohoda (pokud jsem u vás zavedeným firemním dodavatelem).
 • Po workshopu obdrží všichni účastnici audio a video nahrávky, ke kterým se mohou vracet kdykoliv, kdy si budou potřebovat připomenout zásadní aspekty, které jsme spolu probrali v rámci digitálního workshopu.     

V následujících dnech budu postupně oznamovat další digitální workshopy na klíčová témata z mého portfolia:

 • Budování osobní značky
 • Mediální komunikace
 • Krizová komunikace
 • Psychohygiena pro komunikační, marketingové a PR odborníky
 • Základy emoční inteligence
 • Osobní růst s Enneagramem
 • Autentický leadership a budování osobní značky pro ženy
 • Diverzita, inkluze a práce s nevědomými předsudky.

Abyste mohli sledovat mé novinky, přihlaste se prosím do mého newsletteru. Těším se na naši spolupráci.

Týmový koučink a mentoring

„ABYCHOM SE NEROZPADLI“

Týmový koučink, mentoring a poradenství pro lidi náhle pracující z domova

Následující rozvojový program je zaměřený na podporu týmů, které náhle začaly pracovat z domova. Cíle programu jsou:

 • Stabilizace týmu a jejich členů: identifikace aktuálních potřeb lidí z pohledu technologického vybavení, ale také z pohledu mentálního a emočního zdraví při práci z domova;
 • Podpora nadhledu a orientace v aktuálních strategických prioritách týmu a organizace;
 • Redefinice a adaptace týmových a individuálních cílů, rolí a způsobů spolupráce;
 • Zachování motivace a angažovanosti lidí;
 • Posílení vztahů nejen v týmu, ale mezi všemi klíčovými stakeholdery tymu;
 • Hledání cest, jak tuto mimořádnou situaci proměnit na příležitost pro rozvoj týmu, individuálních členů a celé organizace.

OBSAH ROZVOJOVÉHO PROGRAMU:  

Pět 90-minutových online sezení týmového koučinku, mentoringu a poradenství. Záměr sezení navržený dole se může změnit a přizpůsobit podle aktuálních potřeb týmu a organizace.

 1. KICK-OFF & STABILIZACE: Co potřebujeme jako tým, abychom mohli pracovat spolu i v aktuálních podmínkách? Mapování potřeb lidí. Emoční agilita: individuální a týmová stabilizace, nacházení zdrojů podpory k posílení odolnosti, soustředění, produktivity a společného blahobytu.     
 2. REDEFINICE: Co můžeme udělat pro to, abychom si připomněli, proč pracujeme spolu jako tým? Jak můžeme společně přizpůsobit naše cíle, priority a možnosti spolupráce v době práce z domova?    
 3. VZTAHY: Pojďme se bavit otevřeně o důvěře. Co můžeme udělat jako tým, abychom posílili důvěru v sobě, v šéfovi a mezi sebou, abychom nepřišli o motivaci a abychom se nemuseli cítit ztracení, vyloučení či osamělí v této nelehké době?   
 4. PRODUKTIVITA: Podle čeho můžeme měřit svoji osobní a týmovou produktivitu - hodnotu a kvalitu své práce - v současné době? Co ještě můžeme udělat pro to, abychom investovali svůj čas a energii jen do priorit?   
 5. SILNĚJŠÍ SPOLU: Co můžeme udělat jako jednotlivci a jako tým, abychom proměnili tuto krizi na příležitost k osobnímu a profesnímu růstu sebe, celého týmu a celé naší organizace?

Služba je určená pro týmy včetně jejích manažerů. Týmová sezení se konají online na platformě ZOOM. Proto je nutné, aby členové týmu měli povolený přístup k této platformě a také, aby měli dostatek dat a kvalitního internetového připojení, aby se mohli zúčastnit sezení se zapnutou kamerou.  

Maximální počet lidí, kteří se mohou zúčastnit jednoho virtuálního sezení je 12 lidí. Pokud je tým větší, je doporučené, aby se tým rozdělil na dvě / více menších skupin. Všichni členové týmu by měli absolvovat všechny sezení programu.   

Aby byl program efektivní, je doporučeno, aby sezení proběhla jednou týdně a celý program byl odčerpán do 30 dnů od jeho zahájení.   

BALÍČEK 1: ZÁKLAD

 • Až 90 minut poradenství se sponzorem služby / vedoucím týmu zaměřené na mapování aktuálních potřeb týmu a na sladění detailů čerpání služby;
 • 5 90-minutových týmových sezení;
 • Stručná zpětná vazba pro vedoucího týmu po skončení rozvojového programu;
 • CENA: 55 000 Kč
OBJEDNAT

BALÍČEK DVA: PODPORA

 • Až 5 hodin telefonického a online poradenství se sponzorem programu / vedoucím týmu na téma mapování potřeb týmu, směřování pozornosti manažera za účelem podpory týmu, zpětné vazby, sdílení pozorování dynamiky lidí v průběhu sezení a dodání konkrétních doporučení vedoucí k posílení týmu. Podpora může být čerpána před, během a po ukončení programu;
 • 5 90-minutových týmových sezení;
 • 2 60-minutová sezení krizové intervence / koučování pro vedoucího týmu na témata, která se otevřela v průběhu společných sezení;
 • CENA: 80 000 Kč
OBJEDNAT

BALÍČEK TŘI: EXCELENCE

 • Až 8 hodin telefonického a online poradenství se sponzorem programu / vedoucím týmu na téma mapování potřeb týmu, směřování pozornosti manažera za účelem podpory týmu, zpětné vazby, sdílení pozorování dynamiky lidí v průběhu sezení a dodání konkrétních doporučení vedoucí k posílení týmu. Podpora může být čerpána před, během a po ukončení programu;
 • 5 90-minutových týmových sezení;
 • 12 60-minutových sezení krizové intervence / koučinku / mentoringu pro každého člena týmu, včetně vedoucího týmu, na rozvojová témata, která se otevřela v průběhu společných sezení. Větší počet než 12 sezení lze pořídit za poplatek se zvýhodněnou cenou: 100 EUR / 60 minutové sezení - na rozdíl od běžné ceny 200 EUR / 60 minut.
 • CENA: 135 000 Kč
OBJEDNAT

Objednejte si svůj balíček týmové podpory hned zde, přímo na této stránce. Zaplatit můžete rovnou platební kartou nebo později, na základě firemní objednávky, formou převodu na účet.

Pokud potřebujete více informací o rozvojovém programu, dejte Cristině vědět na email cm@mediaed.cz nebo ji pošlete zprávu formou SMS či přes WhatsApp na telefonní číslo +420 776 574 925. Děkujeme!  

Abyste mohli sledovat mé novinky, přihlaste se prosím do mého newsletteru. Těším se na naši spolupráci.

Osobní koučink a mentoring

REMOTE LEADERSHIP: JAK NA PRÁCI Z DOMOVA

MENTORING, KOUČINK A KRIZOVÁ INTERVENCE

Následující služby jsou zaměřené na lidi, kteří prožívají náročné situace pří práci z domova nebo při vedení týmu lidí pracující z domova. Všechny služby jsou individuální, pro jednotlivé uživatele.

MENTORING: JAK NA PRÁCI Z DOMOVA

Potřebujete se pobavit s někým, kdo pracuje z domova úspěšně, pravidelně a dlouhodobě? Cítíte potřebu probrat témata jako je sebedisciplína, osobní produktivita, vztahy, náročné pracovní a osobní konverzace při práci z domova, prioritizace, delegování apod.? Jste pracující žena a cítíte, že jste najednou na všechno sama? Jste členem týmu pracující na dálku nebo z domova a už si nevíte rady při spolupráci s kolegy? Vedete tým interní nebo externí komunikace ve vaší firmě a máte pocit, že se v tom všem nedokážete kvalitně orientovat?

Pak je tu pro vás služba MENTORING: JAK NA PRÁCI Z DOMOVA

CENA: 4000 Kč (60 až 90 minut) / sezení

Mentoring proběhne online na platformě Zoom. Po přihlášení zde, na tomto webu, a uhrazení služby online obdržíte možnosti volných termínů. Po dohodě ohledně termínu sezení obdržíte odkaz, pomocí kterého se můžete připojit.

Je doporučeno, abyste si na mentoringové sezení našli bezpečný a klidný prostor a také čas, během kterého víte, že vás nikdo nebude rušit. Po sezení obdržíte od Cristiny nahrávku, abyste se k tomu mohli vrátit kdykoliv, až se vám to bude hodit.

OBJEDNAT

KOUČINK: JAK NA PRÁCI Z DOMOVA

Ptáte se, jak zvládnout práci z domova a nezbláznit se? Je toho všeho na vás najednou strašně moc? Ztrácíte nadhled a orientaci ve svých prioritách? Máte před sebou náročnou konverzaci se šéfem, s členem domácnosti nebo s kolegou a nevíte, jak na to? Říkáte si, jak využit tuto situaci jako možnost zlepšení sebe a svých dovedností nebo jako příležitost pro svůj kariérní růst?

Na to je tu pro vás služba KOUČINK: JAK NA PRÁCI Z DOMOVA

CENA: 4000 Kč (45 až 60 minut)

Koučink proběhne online na platformě Zoom.

Po přihlášení zde, na tomto webu, a uhrazení služby online obdržíte možnosti volných termínů. Po dohodě ohledně termínu sezení obdržíte odkaz, pomocí kterého se můžete připojit.

Je doporučeno, abyste si na mentoringové sezení našli bezpečný a klidný prostor a také čas, během kterého víte, že vás nikdo nebude rušit. Po sezení obdržíte od Cristiny nahrávku, abyste se k tomu mohli vrátit kdykoliv, až se vám to bude hodit.

OBJEDNAT

KOUČINK PRO MANAŽERY: JAK VÉST LIDI PRACUJÍCÍ Z DOMOVA

Ptáte se, jak zvládnout práci manažera lidí pracujících z domova a nezbláznit se? Bojíte se, že vaši lidé přestanou pracovat nebo že ztratí motivaci a angažovanost? Musíte svému týmu oznámit náročné rozhodnutí a nevíte, jak na to? Chtěli byste důvěřovat svým lidem, ale zároveň nespadnout do přílišné důvěřivosti? Nebo potřebujete čistý nadhled, abyste se neztratili ve svých prioritách?

Pak je tu pro vás služba KOUČINK PRO MANAŽERY: JAK VÉST LIDI PRACUJÍCÍ Z DOMOVA

CENA: 5000 Kč (60 až 75  minut)

Koučink proběhne online na platformě Zoom.

Po přihlášení zde, na tomto webu, a uhrazení služby online obdržíte možnosti volných termínů. Po dohodě ohledně termínu sezení obdržíte odkaz, pomocí kterého se můžete připojit.

Je doporučeno, abyste si na mentoringové sezení našli bezpečný a klidný prostor a také čas, během kterého víte, že vás nikdo nebude rušit. Po sezení obdržíte od Cristiny nahrávku, abyste se k tomu mohli vrátit kdykoliv, až se vám to bude hodit.

OBJEDNAT

KRIZOVÁ INTERVENCE: PRÁCE Z DOMOVA

Cítíte, že za poslední týdny je toho na vás najednou strašně moc? Prožíváte intenzivní emoce spojené s prací z domova, nebo se cítíte najednou úzkostliví či osamělí? Hledáte lepší orientaci ve vašich osobních potřebách a nevíte, na koho se s tím obrátit?

Pak je tu pro vás služba KRIZOVÁ INTERVENCE: PRÁCE Z DOMOVA

CENA: 2500 Kč (30 až 45 minut)

Krizová intervence proběhne online na platformě Zoom.

Po přihlášení zde, na tomto webu, a uhrazení služby online obdržíte možnosti volných termínů. Po dohodě ohledně termínu sezení obdržíte odkaz, pomocí kterého se můžete připojit.

Je doporučeno, abyste si na mentoringové sezení našli bezpečný a klidný prostor a také čas, během kterého víte, že vás nikdo nebude rušit. Po sezení obdržíte od Cristiny nahrávku, abyste se k tomu mohli vrátit kdykoliv, až se vám to bude hodit.

OBJEDNAT

Objednejte si službu užitečnou zrovna pro vás přímo na této stránce. Zaplatit můžete rovnou platební kartou. Pokud potřebujete více informací, napište Cristině na email cm@mediaed.cz nebo ji pošlete zprávu formou SMS či přes WhatsApp na telefonní číslo +420 776 574 925.

Děkujeme!  

Abyste mohli sledovat mé novinky, přihlaste se prosím do mého newsletteru. Těším se na naši spolupráci.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.

Přihlaste se k odběru článků

Chcete se dozvědět jako první o mých novinkách, slevách a dalších zajímavých nabídkách? Přihlaste se do mého newsletteru.
Vyskytla se chyba. Zkuste to prosím později.
Děkuji Vám, byli jste přidáni do newsletteru.