Emoční Inteligence

Emoční inteligence je schopnost rozpoznat a zacházet s vlastními emocemi i s emocemi druhých lidí způsobem, který vede k prohlubování vztahů, vyřešení konfliktů i zvýšení efektivity spolupráce a radosti ze společného bytí.

Za otce konceptu emoční inteligence je považován Daniel Goleman, který v roce 1995 publikoval dnes již slavnou knihu Emoční inteligence.

Podle Daniela Golemana má emoční inteligence čtyři oblasti, každá je rozdělená do několika složek:

 • Sebeuvědomění vlastních emocí i způsobu chování
 • Sebeřízení: schopnost sebekontroly, přizpůsobivost, zaměření na cíl i pozitivní naladění
 • Sociální kompetence: empatie, pochopení firemní dynamiky
 • Rozvoj vztahu: ovlivňování, rozvoj vztahu kouč / mentor, řízení konfliktů, spolupráce a inspirující leadership

V oblasti emoční inteligence nabízím následující služby:

 • Pro jednotlivce:
  • Rozvoj emoční inteligence obecně – koučink a mentoring
  • Rozvoj emoční inteligence s enneagramem – typizační rozhovor, koučink a mentoring s enneagramem
 • Pro týmy:
  • Školení, facilitace a týmový koučink a mentoring
   • Základy emoční inteligence
   • Práce s emocemi v době změn
   • Vzájemné porozumění. Sebeuvědomění a sebeřízení s enneagramem
   • Konflikt a komunikace
   • Motivace lidí
   • Empowerment: Svoboda, důvěra, odpovědnost
   • Spolupráce
   • Empatie ve službách
 • Pro firmy:
  • Rozvoj emočně inteligentní firemní kultury.

MOJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI EMOČNÍ INTELIGENCE:  

 • 2018: Školení Poradenství s enneagramem – Ginger Lapid Bogda, The Enneagram in Business, Dublin, Irsko
 • 2018: ICF akreditovaný kurz Koučink s enneagramem - Ginger Lapid Bogda, The Enneagram in Business, Dublin, Irsko
 • 2017 / 02.2018: ICF akreditovaný výcvik Profesionální kouč, Koučink Centrum Praha, Česká republika
 • 2017: Školení Awareness to Action – Instinktivní podtypy a koučink s enneagramem, Mario Sikora, Awareness to Action Institute, Paříž, Francie
 • 2013 – 2016: Intenzivní výcvik Enneagram Professional Training Program (EPTP), The Enneagram Worldwide / VEVA.CZ, Praha, Česká republika
 • 2012: Školení Leadership Development Intensive, John Scherer Institute, Varšava, Polsko
 • 2012 – 2013: Intenzivní výcvik uznávaný českým Ministerstvem školství Lektor osobnostního rozvoje, VEVA.CZ, Praha, Česká republika.

Prohlédněte si stránky mých jednotlivých služeb či kontaktujte mě osobně se svými individuálními, týmovými či firemními potřebami v oblasti rozvoje emoční inteligence ve vaší firmě.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.