Emoční inteligence

Emoční inteligence je kompetence, která se stává čím dál cennější v práci, v byznysu, v podnikání i v osobním životě

Pokud máme technické kompetence, ale neumíme řídit své emoce, nedokážeme komunikovat svoji hodnotu, svoji vizi, přání a očekávání a nezvládneme rozvinout kvalitní vztahy se zaměstnanci, zákazníky i obchodními partnery dlouhodobě, nemůžeme uspět.

V oblasti emoční inteligence se mohou rozvíjet jednotlivci, skupiny, týmy i celé organizace.

Ideálními zákazníky pro rozvoj emoční inteligence jsou:

 • Podnikatelé a členové vedení organizace (členové leadership týmu)
 • Zástupci obchodních oddělení a oddělení péče o zákazníky
 • Zástupci oddělení IT a digitální transformace společnosti
 • Zástupci komunikačního oddělení a dalších strategických útvarů
 • Linioví manažeři v době restrukturalizace či proměny firmy  
 • Čerstvě povýšení manažeři

Pro jednotlivce nabízím v oblasti emoční inteligence rozvoj formou:

 • Koučinku a mentoringu  
 • Krizové intervence v pracovním prostředí
 • Rozvoj osobnosti s Enneagramem: Typizační rozhovor s Enneagramem plus mentoring či koučink s Enneagramem

Pro skupiny a týmy nabízím školení a facilitaci v těchto oblastech:

 • Základy emoční inteligence pro každého
 • Emoční agilita v době změn a transformace
 • Sebeřízení a emoční odolnost v praxi  
 • Empatie v komunikaci interně i externě se zákazníky

Jsem mnohočetně certifikovanou lektorkou Enneagramu. Enneagram je komplexní a dynamický systém rozvoje osobnosti, který nám pomáhá mnohem lépe pochopit sebe i lidi kolem nás. Díky tomu můžeme rozvinout zdravější a stabilnější vztah jak v práci, tak v soukromí. V oblasti rozvoje osobnosti a emoční inteligence s Enneagramem nabízím:

 • Sebeuvědomění s Enneagramem: Pochopení devíti struktur osobnosti s Enneagramem v praxi
 • Zvládání stresu a praktický rozvoj osobnosti s Enneagramem
 • Konflikt a komunikace s Enneagramem
 • Leadership s Enneagramem: Devět stylů leadershipu a jejich rozvoj v praxi.

Pro celou organizací nabízím:

 • Hodnocení a poradenství
 • Nastavení rozvojových programů pro celou organizaci v oblasti rozvoje emoční inteligence zaměstnanců a zlepšení interní a externí komunikace

Rozvoj probíhá formou osobních i virtuálních sezení pro jednotlivce či formou školení a facilitace pro týmy i skupiny.

Chcete, aby vaši lidé uměli řídit své emoce a komunikovat lépe mezi sebou i s vašimi zákazníky a obchodními partnery jak osobně, tak na dálku? Pak mi je pošlete na rozvoj emoční inteligence.

Blank Form (#2)
Na vaši poptávku odpovím co nejdříve. Pokud byste měli urgentní dotaz, pošlete mi prosím zprávu formou SMS či na WhatsApp na +420 776 574 925. Děkuji a těším se na spolupráci!
Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.