Emoční inteligence

Emoční inteligence je kompetence, která se stává čím dál cennější v práci, v byznysu, v podnikání i v osobním životě

Pokud máme technické kompetence, ale neumíme řídit své emoce, nedokážeme komunikovat svoji hodnotu, svoji vizi, přání a očekávání a nezvládneme rozvinout kvalitní vztahy se zaměstnanci, zákazníky i obchodními partnery dlouhodobě, nemůžeme uspět.

V oblasti emoční inteligence se mohou rozvíjet jednotlivci, skupiny, týmy i celé organizace.

Ideálními zákazníky pro rozvoj emoční inteligence jsou:

 • Podnikatelé a členové vedení organizace (členové leadership týmu)
 • Zástupci obchodních oddělení a oddělení péče o zákazníky
 • Zástupci oddělení IT a digitální transformace společnosti
 • Zástupci komunikačního oddělení a dalších strategických útvarů
 • Linioví manažeři v době restrukturalizace či proměny firmy  
 • Čerstvě povýšení manažeři

Pro jednotlivce nabízím v oblasti emoční inteligence rozvoj formou:

 • Koučinku a mentoringu  
 • Krizové intervence v pracovním prostředí
 • Rozvoj osobnosti s Enneagramem: Typizační rozhovor s Enneagramem plus mentoring či koučink s Enneagramem

Pro skupiny a týmy nabízím školení a facilitaci v těchto oblastech:

 • Základy emoční inteligence pro každého
 • Emoční agilita v době změn a transformace
 • Sebeřízení a emoční odolnost v praxi  
 • Empatie v komunikaci interně i externě se zákazníky

Jsem mnohočetně certifikovanou lektorkou Enneagramu. Enneagram je komplexní a dynamický systém rozvoje osobnosti, který nám pomáhá mnohem lépe pochopit sebe i lidi kolem nás. Díky tomu můžeme rozvinout zdravější a stabilnější vztah jak v práci, tak v soukromí. V oblasti rozvoje osobnosti a emoční inteligence s Enneagramem nabízím:

 • Sebeuvědomění s Enneagramem: Pochopení devíti struktur osobnosti s Enneagramem v praxi
 • Zvládání stresu a praktický rozvoj osobnosti s Enneagramem
 • Konflikt a komunikace s Enneagramem
 • Leadership s Enneagramem: Devět stylů leadershipu a jejich rozvoj v praxi.

Pro celou organizací nabízím:

 • Hodnocení a poradenství
 • Nastavení rozvojových programů pro celou organizaci v oblasti rozvoje emoční inteligence zaměstnanců a zlepšení interní a externí komunikace

Rozvoj probíhá formou osobních i virtuálních sezení pro jednotlivce či formou školení a facilitace pro týmy i skupiny.

Chcete, aby vaši lidé uměli řídit své emoce a komunikovat lépe mezi sebou i s vašimi zákazníky a obchodními partnery jak osobně, tak na dálku? Pak mi je pošlete na rozvoj emoční inteligence.

Na vaši poptávku odpovím co nejdříve. Pokud byste měli urgentní dotaz, pošlete mi prosím zprávu formou SMS či na WhatsApp na +420 776 574 925. Děkuji a těším se na spolupráci!
Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.