S tímto typem služby v oblasti PR (Lean PR Klinika) jsem se setkal poprvé a musím říct, že mě celá koncepce nadchla. Už proto, že v rámci kliniky máte šanci probrat s kolegy spoustu témat a otázek, která vás v běžném pracovním režimu ani nenapadají. Pro mě osobně bylo velmi přínosné zmapování našich PR aktivit a jejich posouzení z pohledu dlouhodobé strategie firmy. Je totiž pravda, že většina manažerů posuzuje výkonnost firmy téměř výhradně na základě číselných ukazatelů a PR aktivity jsou brány jako v podstatě nutná aktivita. Jinak to ale vypadá, když se podíváte na několik let dopředu a začnete přemýšlet, kde chcete být a s jakými firmami se chcete srovnávat. Pak se automaticky začínají rodit nápady na to, jak vaši PR politiku sladit s celkovým rozvojem firmy. Jak sladit proklamace s realitou, jak z dosud „povinné“ vize udělat jednoduchý a pochopitelný obrázek vaší úspěšné firmy. PR klinika mi dodala energii a pomohla najít směr. A jsem za to velmi rád.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.