Cristina měla během velmi důležité fáze mého rozvoje obrovský vliv na můj styl komunikace a mou emoční inteligenci. V přechodném stadiu mi pomohla, abych se ve svém profesním i osobním životě dostala na další, vyšší úroveň. Při naplňování mých specifických potřeb byla nesmírně trpělivá a flexibilní. Otevřela mi "analytickou mysl" a rozšířila mé pochopení toho, proč je důležité porozumět sama sobě i ostatním. Cristina umí velmi citlivě pojmenovat všechny aspekty, které vyžadují pozornost a zlepšení; přitom však zcela respektovala moje potřeby. Pro mě jsou oblasti emoční inteligence a psychologie velmi abstraktní vědy. Přesto se Cristině podařilo změnit mou perspektivu a přesvědčit mě o důležitosti zlepšení mých dovedností i v těchto oblastech.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.