Každý rozhovor s Cristinou je pro mne podnětný. Z mého dlouhého líčení vždy vyjme 2-3 věty, které trefně přeformuluje a mnohem silněji vyjádří mou myšlenku, můj názor - a to i v jazyce, který není její mateřštinou. Mé sdělení se tak stává pregnantnějším, údernějším a vím, že zasáhne větší množství lidí než ta moje vlastní formulace. Dále mi Cristina vždy citlivě vyhmátne bod, na který se mohu ve své komunikaci nově zaměřit, abych byla ještě lépe vidět a také mi už několikrát dobře poradila, jak mohu lehce překonat své obavy z možného nezvládání moderní e-komunikace.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.