Práce s Cristinou Muntean v Media Education CEE je skvělý zážitek. Během prospektivní fáze zjistíte a do své strategie zaznamenáte, jaké jsou očekávané výsledky, a pak prostě začnete psát jednotlivé kapitoly svého příběhu. Vše má velmi hladký průběh, protože u sebe neustále máte Cristinu, která směřuje vaši pozornost na příležitosti, stejně jako výzvy, které se ve vaší komunikační strategii objevují. Art Imaging se jako nově začínající společnost na cizím trhu brzy stala v našem oboru doslova referenční společností, budující svůj úspěch mimo jiné i na přímých výsledcích své profesionální a efektivní komunikace. Náš příběh byl nakonec publikován v časopise Forbes Czech Republic. Media Education CEE byla správná volba při promování firmy Art Imaging a pomohla nám vykreslit obchodní profil na základě našich hodnot. Zcela vědomě vám můžeme Cristinu Muntean a Media Education CEE doporučit.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.