Systemická Inteligence

Systemická inteligence je naše schopnost vnímat skupiny lidí jako živoucí systémy s vlastními potřebami i pravidly, či jako celky, které jsou větší než suma jejích částek.

Největší přínos na popis zákonitostí v živoucích systémech měl Bert Hellinger, německý psychoterapeut a filozof, který je také zakladatelem metody systemických konstelací. Zatímco Bert Hellinger se zaměřoval především na rodinné konstelace, jeho metoda a filosofie se dostala i do byznysu a organizací díky práci terapeutů, filozofů i byznys odborníků jako Gunthard Weber, Matthias Varga von Kibéd, Insa Sparrer či Jan Jacob Stam, který prostřednictvím svého holandského Bert Hellinger Institut Netherlands rozšířil metodu systemické dynamiky v organizacích po celém světě.

Systemická dynamika v organizacích se stává čím dál využívanější metodou, která pomáhá vedoucím firem i týmů pochopit skryté souvislosti v organizacích. Systemická dynamika zkoumá na příklad:

 • Vliv zakladatele a původní vize firmy na její rozvoj a existenci
 • Vedoucí principy firmy – co reprezentuje firma pro svět a proč by měla existovat
 • Vize, mise a hodnoty firmy a její soulad s potřebami organizace
 • Strategie firmy a vztahy s klienty, dodavateli i další součásti ekosystému firmy
 • Tvorba produktů i služeb, firemní i osobní branding
 • Mapování vazeb v distribučním i logistickém systému firmy
 • Odměňování lidí – férovost, vyváženost i role pokory i poděkování v retenci zaměstnanců
 • Schopnost přilákat nové zaměstnance, udržovat je a vyhýbat se nadměrné fluktuaci
 • Skryté vazby ve vztazích ve firmě – ve vedení či mezi vedoucími týmů. Řešení konfliktů v organizaci
 • Cyklické fáze organizace – začátky, růst, pokles a uzavření projektů či celé společnosti
 • Traumata v organizacích – nehody, velké propouštění, nepřátelský zásah vnější struktury do existence firmy atd

Metoda systemické dynamiky v organizacích je také ideální pro rodinné firmy, které potřebují rozlišovat mezi dynamikou v rodinném systému a dynamikou ve firemním systému. Co se třeba děje, když do vedení rodinné firmy nastupuje manžel dcery zakladatele? Jak funguje firma, kterou založila žena, a následně do firmy nastoupí její životní partner? Jak zabezpečovat nástupnictví v rodinné firmě? Na všechny tyto otázky i na další pomáhá dohlížet právě systemická dynamika.

 

MOJE NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI SYSTEMICKÉ INTELIGENCE:

 • Systemické konstelace na míru
 • Systemický koučink
 • Práce s nevědomými předsudky. Diverzita jako zdroj inovací
 • Systemická diagnostika
 • Inkluzivní firemní kultury
 • Systemický leadership
 • Autentický ženský leadership

 

MOJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SYSTEMICKÉ INTELIGENCE: 

 • 2018: Výcvik International Organisational Constellations Training Intensive (IOCTI), The Bert Hellinger Institute Netherlands, Bled, Slovinsko
 • 2018: Konference Mezinárodní asociace systemických konstelací (ISCA), Opatija, Chorvatsko
 • 2018: Intervizní setkání České asociace systemických konstelací Všechny barvy spolupráce, Saměchov, Česká republika
 • 2018: Konference Kam dnes letí draci - Mezinárodní asociace facilitátorů systemických konstelací v organizacích INFOSYON, Wiesloch, Německo
 • 2017 / 07.2018: Intenzivní výcvik Systemická dynamika v organizacích, The Bert Hellinger Institute Netherlands, Bukurešť, Rumunsko
 • 2016 – 2018: Pravidelná účast na měsíční intervizi České asociace systemických konstelací, praktiky a intervize u Jana Bílého, Ivana Verného
 • 2017: Konference České asociace systemických konstelací, Praha
 • 2016: Školení Konstelace ve službě míru s Bertem Hellingerem, Hellinger Sciencia, Charleroi, Belgie
 • 2015: Konference České asociace systemických konstelací, Praha
 • 2015 / 02.2016: Intenzivní výcvik Systemické i rodinné konstelace, Jan Bílý, Česká republika
 • 2011 – 2014: Konstelační semináře osobního rozvoje – Jan Bílý, Barbora Nádvorníková a další (Základy rodinných konstelací; Konstelace pohádek i mýtů; Rituály proměny; Partnerské vztahy; Konstelace finančních přesvědčení; Práce, povolání, poslání; Cesta krále a královny; Místo duše).

Za účelem kontinuálního rozvoje v oblasti systemické inteligence jsem členkou rady České asociace systemických konstelací (ČASK) i členkou Mezinárodní asociace systemický konstelací (ISCA). Česká asociace systemických konstelací (ČASK) pořádá pravidelná intervizní setkání pro facilitátory systemických konstelací, vedoucí k jejich profesionalizaci i zvýšení kvality jejich práce. Intervize jsou pro členy ČASK zadarmo, pro nečleny pak za symbolický příspěvek.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.