Objednejte si profesionální enneagramový rozhovor s Cristinou Muntean, mezinárodně certifikovanou lektorkou Enneagram Worldwide.

Jak probíhá typizační rozhovor?

Typizační rozhovor trvá kolem 90 minut. V průběhu rozhovoru dostanete otázky podle devíti enneagramových struktur. Dotazy jsou zaměřené na to, co vás v životě motivuje, baví, jak reagujete na určitá témata či životní situace apod. Je možné, že dostanete také tak zvané rozlišovací otázky, jejichž účelem je hlubší vyjasnění vaší struktury osobnosti. Na konec rozhovoru dostanete komplexní zpětnou vazbu, návrh struktury osobnosti a vysvětlení mechanismů jejího fungování a další možnosti osobního rozvoje s enneagramem.

Pravdivé, silné a inspirující osobní značky lídrů dokážou firmu důstojně zastupovat, přilákat do firmy nové pracovníky a zabránit, aby firmě odešli kvalitní lidé. Manažeři, kteří umí kvalitně komunikovat, jsou inspirací pro své zaměstnance, klienty i pro celý trh. Tak dokážou skuteční lídři proměnit svět kolem sebe.

V oblasti budování osobní značky lídrů nabízím podporu pro vedoucí firem, kteří chtějí kvalitně, vědomě a strategicky řídit propojení svého vlastního jména se jménem své firmy.

Přesto, že každoročně je počet absolventek vysokých škol čím dál vyšší a ženy hojně naplní vstupní a odborné pozice ve firmách, nějak se nám pořád nedaří dosáhnout rovnosti i z pohledu počtu žen ve vedení firem. Proč je tomu tak, když svět byznysu potřebuje víc ženských kvalit – péče, ohleduplnost, zaměření na dlouhodobé cíle, soucit a kvalitní komunikace – jako sůl?

To je důvod, proč je pro mě podpora žen ve vedení firem ctí i osobní misí.

Prohlédněte si i můj celofiremní rozvojový program v oblasti podpory žen ve vedení firmy.

Stůl pro 12 NÁVRAT KRÁLOVNY NABIDKA SLUŽEB

V oblasti systemického leadershipu podporuji vedoucí firem, – manažery i podnikatele – aby uměli rozvinout svoji systemickou inteligenci, pochopit vlastní roli v systému firmy, vidět a pochopit skryté vazby ve firmě, odstranit skutečné příčiny překážek a nacházet nadhled, inspiraci a více zdrojů pro sebe, své zaměstnance i pro celý ekosystém firmy.

V České republice pracuje mimo kancelář jen 5% lidí. Evropský průměr je přesto 12% a v některých zemích jako Švédsko přesahuje 27%. Jak to, že v Česku svým lidem více nedůvěřujeme, aby pracovali z domova?

V oblasti vedení vzdálených týmu nabízím firmám poradenství, školení, koučink a mentoring manažerů zapojených do vedení vzdálených týmu. Společně řešíme:

Prohlédněte si i můj celofiremní rozvojový program v oblasti rozvoje vzdálených týmů.

Stůl pro 12 REMOTE LEADERSHIP FINAL NABIDKA SLUŽEB

K uvědomění si svého stylu vedení, talentů a zároveň slabých stránek v oblasti leadershipu se  enneagram nabízí jako mimořádně silný nástroj sebeuvědomění, sebeřízení a rozvoje kompetence lídrů.

Pro vedení firem – vrcholový management, board minus 1 a talentované budoucí lídry nabízím vysoce efektivní školení leadershipu s enneagramem a rozvoje vedoucích týmů v oblasti rozšíření individuálních stylů vedení lidí.

Společně řešíme:

Nejen, že takové firmy jsou schopné přilákat zaměstnance snáz, a tím pádem utratí méně za nábor, takové firmy jsou především schopné využívat různorodé úhly pohledu svých zaměstnanců, aby naplnily širokou škálu potřeb a očekávání zákazníků a neustále inovovaly své výrobky a služby v souladu s aktuálními potřebami trhu.

V oblasti diverzity a inkluze nebo budování inkluzívních firemních kultur nabízím:

V oblasti interní i externí komunikace firem (komunikace se zákazníky, mediální komunikace, krizová komunikace, budování značky zaměstnavatele) nabízím firmám poradenství i služby založené na více než 20 letech praxe v mediálním průmyslu, podnikání i zastupování klientů v oblasti komunikace.

Společně s firmami řešíme:

Klientům nabízím také:

Systemická diagnostika je metoda, která vám pomůže odhalit skryté příčiny problémů ve firemním systému. Pokud se díváme na firmu jako na živoucí systém, který převyšuje a přesahuje každého jednotlivce, změní se nám i pohled na způsob vedení firmy i na řešení firemních výzev.

Podívat se na potřeby firmy můžeme v rámci společného workshopu s klíčovými lidmi ve firmě (lidé, kteří rozhodují o chodu firmy, či kteří jsou klíčoví pro chod firmy) a následně lze analyzovat informace z workshopu.

V rámci workshopu systemické diagnostiky se můžeme společně podívat na:

Výstupem je analýza systemických dynamik ve vaší firmě a přehled návrhů i kroků, které by mohly vést ke zlepšení situace a uvolnění napětí ve vaší firmě.

Někomu vadí původ druhých, jiným národnost; někomu sexuální orientace, dalším barva pleti. Anebo se můžeme bát, že pokud bychom museli spolupracovat s určitými skupinami lidí (mladí lidé, maminky po mateřské, ženy na vedoucích pozicích, osoby s postiženým, starší pracovníci), museli bychom změnit své návyky a nemuselo by nám to být úplně příjemné.

Proč se tedy druhých bojíme? Proč jsou naše předsudky někdy přítomné více, než by se nám líbilo přiznat?

Moje školení na téma práce s nevědomými předsudky a její proměna na faktory vědomého rozhodování jsou faktická, informativní a zároveň silně prožitková. Osobně věřím, že otevřenost, zvědavost a zájem o druhé jsou základem efektivní spolupráce. Pro mne jako ženu, podnikatelku a cizinku žijící v Česku je diverzita a inkluze osobním tématem.

Moje úspěšné školení práce s nevědomými předsudky má dva klíčové pilíře:

Na školení společně řešíme:

TOTO ŠKOLENÍ JE IDEÁLNÍ PRO:

IDEÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 - 24

Prohlédněte si i můj celofiremní rozvojový program v oblasti práce s nevědomými předsudky.

Zabývám se strategickou komunikací, emoční a systemickou inteligencí lidí i firem. Pracuji s dnešními i budoucími lídry na rozvoji jejich komunikačních dovedností, budování osobních značek a kompetencí ve vedení týmu i firem. Lidi, týmy i společnosti podporuji formou poradenství, školení, koučinku i mentoringu.